Navigace

Obsah

Samospráva obce

Samospráva obce je veřejná správa vykonávaná obcí, ne státem. Stát vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování. Stát zasahuje do samosprávy tím, že tvoří zákony, do samotných rozhodnutí samosprávných orgánů však zpravidla zasahovat nemůže.

Samosprávou územní se rozumí prostorově ohraničený funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a samostatně rozhodovat o svých záležitostech. Základním územním samosprávným celkem je obec, jehož zřízení a fungování se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Zákon o obcích rozlišuje samostatnou a přenesenou působnost obce. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona o obcích (pravomoci zastupitelstva a rady obce). V přenesené působnosti plní obec úkoly, které jí zákonem svěřil stát.

Aktuality

23. 1. 2019

Svoz komunálního odpadu

Kdy se sváží odpadZobrazit více

16. 1. - 8. 2. 2019

Dražební vyhláška

Úřední deskaZobrazit více

8. 1. - 7. 3. 2019

Dražební vyhláška

Úřední deskaZobrazit více

7. 1. 2019

Tříkrálová sbírka 2019

ZprávyZobrazit více

13. 12. 2018

Kalendáře v prodeji!

ZprávyZobrazit více