Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 
podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuji:

 

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v obřadní síni Obecního úřadu, č.p. 303, 68604, Popovice.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

Martin Slováček, starosta obce

Vyvěšeno: 9. 5. 2019

Datum sejmutí: 25. 5. 2019

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět