Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu

V souladu s § 11a, odst. 4), zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění, vyvěšujeme veřejnou nabídku pozemků Státního pozemkového úřadu, nacházející se v územním obvodu obce.

Informace k nabídce

Seznam pozemků

Vyvěšeno: 3. 6. 2019

Datum sejmutí: 4. 7. 2019

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět