Navigace

Obsah

Zpět

Žádost o součinnost při identifikaci vlastníků nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Uherské Hradiště žádá o součinnost vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni ve vztahu k nemovitostem uvedeným v aktualizovaném seznamu.

Aktualizovaný seznam nemovitostí

 

Informace o dalším postupu při zjišťování potřebných údajů, týkajících se identifikace vlastníků, získají občané na adrese:

 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Uherské Hradiště
Svatováclavská 568
686 66  Uherské Hradiště
telefon: 572 523 421, 572 523 465
e-mail: jana.sedlackova@uzsvm.cz, jana.cervinkova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz

Vyvěšeno: 20. 3. 2019

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět