Navigace

Obsah

Územní plán obce POPOVICE

 

A.2.1 - Výkres základního členění

A.2.2 - Hlavní výkres

A.2.3 - Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje

A.2.4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství

A.2.5 - Koncepce uspořádání krajiny

A.2.6 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B2.2-1 - Koordinační výkres

B2.2-2 - Koordinační výkres

B2.2-3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

A.1 - Návrh územního plánu - textová část

B.1 - Odůvodnění územního plánu - taxtová část