Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pentlu na pódiu vystřídal mužský a ženský pěvecký sbor z Kudlovic

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Zákaz plošného vypalování travních porostů

-

Zákaz plošného vypalování travních porostů a podmínky pro kontrolované spalování materiálů po úklidu zahrad
Upozorňujeme občany na zákaz plošného vypalování travnatých porostů, který je stanoven hned třemi zákony a při jeho porušení hrozí vysoké pokuty. Zejména však hrozí velké nebezpečí ohrožení zdraví i života osob. Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za dodržení podmínek stanovených zákonem o požární ochraně, zákonu o ovzduší a dalších, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat.
Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů: - Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje http://paleni.hzszlk.eu/ . - Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. - Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu: - velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, - při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, - místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), - místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek, - místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně, - po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, - příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, - spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů, - osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Informace najdete i na stránkách HZS: http://www.hzscr.cz/clanek/obdobi-vypalovani-travy-a-paleni-klesti-zacina.aspx


12. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka