Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Tříkrálová sbírka 2019

V neděli 6. ledna se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka.

Díky vaší štědrosti dosáhl výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v obci Popovice 35.081,- Kč.

Děkuji všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a koledníkům za obětavost, všem dárcům za příspěvky pro potřebné.

7. 1. 2019

Kalendáře v prodeji!

Stolní kalendář obce na rok 2019 si můžete zakoupit na obecním úřadě za 90,- Kč.

13. 12. 2018

Upozornění pro občany na podomní prodej v naší obci

-

Upozornění pro občany

Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 je v naší obci zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb. Tím se rozumí takový  prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby. A právě výše zvýrazněné ustanovení vyhlášky využívají nekalým způsobem především obchodní zástupci společností zaměřených na prodej energií.

Na základě hromadících se stížností našich občanů na výsledky či spíše následky předem telefonicky dohodnutých návštěv obchodních zástupců vás nabádáme k velké obezřetnosti při jednání s nimi a doporučujeme následující postup:

1. Když na váš telefon zavolá neznámý člověk s tím, že se zvyšují ceny energií, ať již plynu či elektřiny a nabídne vám návštěvu obchodního zástupce za účelem uzavření nové výhodné smlouvy, zamyslete se nad tím, kde vzali vaše telefonní číslo i vaše osobní údaje a zda toto již nesignalizuje možné nekalé jednání. Zvláště pak, když volající sdělí, že jim svítíte červeně a je nutná rychlá náprava pro vás nevýhodného stavu.

2. Pokud přistoupíte na osobní schůzku, vždy si dejte několikadenní termín na její uskutečnění a tento čas využijte na důkladnou přípravu. Vyhledejte doposud platnou smlouvu na dodávku energií a podrobně si ji prostudujte. Zejména se zaměřte na dobu její platnosti a případný postih při jejím předčasném ukončení. Nejlépe, když možnost jejího ukončení budete konzultovat s dodavatelem na jeho zákaznické lince, která většinou bývá bezplatná. Vyhnete se tím možným finančním postihům za nedodržení platnosti. Známé jsou případy, kdy za takové porušení smlouvy byla účtována částka 5 000,- Kč.

3. Obchodního zástupce, který přijde na smluvenou schůzku a prokazuje se nějakým průkazem, nepouštějte do domu nebo bytu a jednání s ním veďte venku. Vyhnete se tím možným nekalým praktikám neznámých osob spočívajících v krádeži peněz či  cenných předmětů. Nedávejte mu k nahlédnutí žádné dokumenty, především fakturu za odběr elektřiny nebo plynu, ani smlouvu s dosavadním dodavatelem. Předložením těchto dokumentů mu dobrovolně svěřujete svoje osobní údaje, které on může případně dále zneužívat. Pokud snad přece jenom mu chcete nějak vyhovět a potřebujete doma něco najít, tak vchod uzamkněte a nepouštějte ho po dobu vyhledávání dovnitř.

4. V případě, že se domluvíte na uzavření smlouvy, tak v žádném případě nepodepisujte žádný její návrh ani smlouvu samotnou okamžitě a nechejte si dobu na rozmyšlení. O jejím případném podpisu se poraďte s rodinnými příslušníky, nebo si nechte poradit někým, kdo má v tomto ohledu potřebné znalosti. Nenechejte si namluvit, že okamžitě podepsanou smlouvu můžete beztrestně vypovědět. Může vás to stát nemalé peníze. Je znám případ, kdy to důvěřivce stálo   7 000,- Kč.  Důvodů, proč se to může stát je několik. Např. společnost, s níž jste uzavřeli smlouvu není sama dodavatelem energie, ale pouze její prodej zprostředkuje a obratem uzavírá smlouvu na dodávku energie s oprávněným obchodníkem. Tím okamžikem jste vázáni na úplně někoho jiného. Pokud vaše  písemná výpověď nebude z nějakého důvodu doručena ve stanoveném termínu, tak zaplatíte ušlý zisk a případně i smluvní pokutu, pokud byla ve smlouvě sjednána. Nemožnost včasného doručení písemné výpovědi může vzniknout uvedením neúplné či neexistující adresy a z mnoha dalších důvodů.

Chraňte své soukromí, nesvěřujte své osobní údaje neznámým subjektům a nejednejte ukvapeně. Vyhnete se tak mnoha problémům a možným finančním postihům. Mějte na paměti, že v některých případech i ústně uzavřená smlouva může být platná.


21. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka