Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Upozornění pro občany

pozemky společnosti FVK Global a.s.

8. 11. 2013 Zobrazit více

Oznámení o vstupu geodetů na pozemky ve vybraných lokalitách

Oznámení o vstupu geodetů na pozemky ve vybraných lokalitách

20. 8. 2013 Zobrazit více

Oddělení pro vyřízování OP a cestovních dokladů přestěhováno

Upozornění pro občany

Dovolujeme si vás upozornit, že oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů je přestěhováno do 2. podlaží, ulice Protzkarova 33, Uherské Hradiště (vchod z boku Hradišťanky).

26. 4. 2013

Volby 2013

Volby 2013Jak volili občané Popovic se dozvíte v příloze.

2. 2. 2013 Zobrazit více

Výsledky volby prezidenta ČR

11.- 12. 1. 2013

11. 1. 2013 Zobrazit více

Reastaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Reastaurování sochy sv. Jana NepomuckéhoV Popovských listech s datem vydání 21. prosince 2011 byla zveřejněna podrobná informace o velkém poškození jediné sochy v památkovém fondu obce – sochy sv. Jana Nepomuckého. Obnova této figurální plastiky byla prováděna v ateliéru MgA. Veroniky Medkové. Pod jejíma rukama socha opět nabyla původní podobu a svou krásnou dřevořezbou se bude podílet na důstojném prostředí kostela P. Marie Růžencové. Rovněž na druhou etapu restaurování tohoto uměleckého díla byla poskytnuta dotace z Fondu kultury Zlínského kraje. Fond kultury plní své důležité poslání při záchraně kulturního dědictví obcí, mikroregionů i celého kraje. Pro nás je to pak velkou výzvou, abychom i nadále rozvíjely tradice a rovněž i svůj pozitivní vztah ke svému sídelnímu útvaru skrze bohatou historii a v duchu odkazu předcházejících generací. Na druhou etapu záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého poskytl obci Zlínský kraj v letošním roce částku 35.000,- Kč.

20. 11. 2012 Zobrazit více

SITKOM spol. s.r.o.

K 1.9. 2012 zaniklo sdružení SlováckofreeInformationSociety a všechny jeho závazky a pohledávky a zákazníky převzala společnost SITKOM.

29. 10. 2012 Zobrazit více

Stránka