Obsah

Dotazník pro obyvatele obce

Typ: ostatní
Dotazník pro obyvatele obce

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v dotazníku, který jste našli vložený v červencovém vydání Popovských listů. Stejný si můžete stáhnout ve formátu PDF z níže uvedeného odkazu a vytisknout. Vyplněný dotazník pak prosím vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Pokud preferujete vyplnění elektronické verze, ta je také k dispozici. Najdete ji pod odkazem dole, nebo v menu Občan.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a na vývěsce.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Martin Slováček, starosta obce

 

Dotazník ve formátu PDF pro tisk

Elektronická verze dotazníku


Vytvořeno: 16. 7. 2019
Poslední aktualizace: 5. 8. 2019 13:24
Autor: Martin Slováček