Obsah

Pozvánky na rok 2019

6. 1.  Tříkrálová sbírka

6. 1.  Senior klub

2. 2.  Krojový ples

3. 2. Senior klub

16. 2. Dětský ples

23. 2. Fašanková obchůzka

2. 3. Maškarní ples s pochováváním basy

3. 3. Senior klub

16. 3. Josefovská výstava vín

23. 3. Noc s Andersenem

6. 4. Výroční schůze ČZS

7. 4. Senior klub

26. 4. Celé Česko čte dětem

30.4. Slet čarodějnic

12.5. Svátek matek

18.5. Popovický jarmark řemesel

25. 5. Senior festival

2. 6. Senior klub

1. 9. Rozloučení s prázdninami - Amfík

7. 9. Slavnosti vína a otevřených památek v Uh. Hradišti

21. 9. Předhodová zábava

5. a 6. 10. Slovácké hody s právem

28. 10. Setkání u hrušky

9. 11. Setkání seniorů

9. a 10. 11.Svatomartinské hody - Amfík

23. 11. Kateřinská zábava

1. 12. Rozsvěcování stromečku - Amfík

5. 12. Mikulášská nadílka

8. 12. Mikulášský karneval

13. 12. Hraní a spaní s knihovnou

15. 12. Vánoční zpívání s Popovjánkem

18. 12. Akademie ZŠ

20. 12. Zpívání u vánočního stromu

24. 12. Štědrodenní krmení zvířátek

26. 12. Štěpánská zábava

27. 12. Turnaj „Člověče, nezlob se“

31. 12. Silvestrovské setkání u hrušky