Obsah

O NÁS

 

Takto nějak zahrádkáři možná kdysi začali:


Pračlověčkám se přestalo líbit pořád chodit a sbírat bobule, kořínky, různé plody ze stromů a houby v pralese a taky je už bolely nohy. Když tu stravu někdo nepřežil, tak to příště nesbíraly. Pračlověci, coby hlavy rodů se převážně starali o maso i když to byla různá žůžel lezoucí a běhající po zemi. Mamuta možná měli jednou za rok nebo desetiletí, a taky se přitom uhonili i když to v televizi vypadá jinak. A aby přežili, začali zahrádkářit a u jeskyní si naseli to, co jim chutnalo a starali se o to. A tak se usadili a kopali na políčkách i lánech (zas je víc bolívala záda - to platí dodnes) a stali se z nich zemědělci – dnes farmáři a v malém zahrádkáři.
Podle rozluštěných záznamů písma a kreseb zemědělci ve starém Egyptě, Arábii a Číně už pěstovali a také šlechtili ovoce a jiné zemědělské plodiny. To se dělo kolem panovnických a náboženských středisek (tam byli zahradníci a sadaři). A tak se květy i plodiny rozšiřovaly postupně návštěvami, dary, krádežemi i v důsledku válek a objevných cest po tehdejším světě. Zahradníci – pěstitelé vymýšleli a dnes už cíleně vyvíjí nové a lepší druhy a odrůdy různých plodin ve šlechtitelských ústavech na celém světě.
Český zahrádkářský svaz jako nástupce různých ovocnářských, květinářských, okrašlovacích … spolků z první republiky vloni oslavil už padesáté narozeniny.


Trocha zahrádkářské historie z Popovic:


Na popovické pečeti z roku 1698 je vinný hrozen se dvěma listy – svědčí to o pěstování vína u nás a potvrzují to i některé názvy místních tratí. V roce 1908 byly vinohrady na popovsku prakticky zlikvidovány v důsledku přemnožení škůdce révokaza. Začaly se rozšiřovat výsadby ovocných stromů, rozšířilo se sušení ovoce, vaření povidel a taky pálení slivovice ve dvou pálenicích – Blahově v Kobylci a Hrabalově ve Slatině. Do Kobylce byl v době pálení špatný příjezd a ve Slatině byla pálenice malá. V roce 1939 vzniklo „Svépomocné družstvo pálenice v Popovicích“ s cílem postavit pálenici. Družstvo mělo 68 členů. K postavení pálenice došlo až po válce v roce 1945 na místě, kde stojí dodnes.V roce 1952 byla pálenice znárodněna a pálila postupně v rámci podniku Sloko, Solveta a dnes Letasol.

Tři roky po založení Českého zahrádkářského svazu (původně Českého ovocnářského a zahrádkářského) jako celostátní organizace v roce 1957, byla v lednu 1960 založena ZO ČZS v Popovicích.
Do výboru organizace byli v lednu na ustavující schůzi zvoleni přátelé: Šilhavík Jan jako předseda, jednatel Kaňovský Frant., hospodář Potomák Jan a člen Hanáček Frant. Tím byla ustavena Základní organizace ČOZS Popovice. Už v zimě byly přednášky o hnojení a řezu ovocných dřevin. Zjara byla přednáška na vinohradnické téma spojená s ochutnáváním vín a na podzim první výstava ovoce. Nejvíc členů měla ZO v 80tých letech- okolo 120.

 

Krátce z novější historie ZO ČZS:

 

V roce 1974 plán na postavení Víceúčelového zařízení ZO ČOZS – sklepa, aby se výbor ZO i členové nemuseli scházet v hospodě u Stašků. V letech 1974 a 1975 členové ZO v rámci brigád rozebrali domky „Fornůskovo“ a „Žákovo“, určené k demolici- tím získali část materiálu na stavbu, kmeny třešní ze Šibenek posloužily na vnitřní obložení sklepa. 9.4.1978 byl sklep slavnostně otevřen koštem vín s cimbálovou muzikou.

V roce 1980 byla ke sklepu přistavena větší kuchyně a vybavena průmyslovými spotřebiči.

V roce 1981 sušárna ovoce, ve které se moc nesušilo, k vaření povidel vůbec nedošlo.

V roce 1985 byla dokončena studna pro potřeby pálenice – voda ale nestačila pro provoz, studna byla prohloubena, ale s vodou se zápasilo dál až do regulace potoka a čerpání chladící vody také z bazénu u pálenice (aspoň ten udržujeme).

V roce 1995 byla provedena plynofikace obce i sklepa zahrádkářů – zavedeno ústřední topení a plynofikována kuchyň.

V roce 2002 byla provedena plynofikace provozu pálenice - přestaveny kotle, nová podlaha a
obložení stěn.

V roce 2005 nová podlaha, obložení stěn kvasovny v pálenici a instalace vývěvy kvasů.

V roce 2006 rekonstrukce WC ve sklepě, výměna oken kuchyně a izolace klenby sklepa.

V roce 2008 zakoupení druhého kombinovaného sporáku do kuchyně sklepa (zrušení nevyužívaného el. kotle) a instalace velkého dvojdřezu. Pro vinaře byl zakoupen nový odzrňovač.

V roce 2009 bylo vyřízeno povolení k pěstitelskému pálení pro naši ZO od ministerstva zemědělství a další papíry, takže od sezony 2009-2010 pálíme pod hlavičkou ZO ČZS Popovice.

V roce 2010 byly do pálenice instalonány nové nerezové chladiče a odpeckovačka.


Současnost:


Jedenáctičlenný výbor ZO zvolený na další pětileté období, se snaží o to, aby organizace fungovala. Schází se 1x měsíčně, pole potřeby víckrát. K dnešnímu dni má ZO 92 členů, převážně důchodců – chtělo by to členskou základnu omladit. V obci jsou šikovní zahrádkáři, kteří by mohli pomoci nápady i mládím aby ZO ČZS Popovice fungovala další léta.
Současná doba klasické zahrádkářské činnosti moc nepřeje, trh je přesycen pěstitelskými produkty z celého světa – aspoň víme co kde roste. Ale porovnejte chuť např. jablka ze supermarketu a dozrálého ve Vaší zahrádce (navíc to Vaše určitě není 15-20x chemicky ošetřeno). Větší zájem je dnes o relaxaci a vnější úpravu kolem domů i dvorů a je to i vidět při procházce naší obcí.
Ale najdou se i zájemci o nové odrůdy ovoce, štěpování, pěstování různých novinek v drobném ovoci a t. d. Seznam doporučených odrůd ovoce pro Uh. Hrad. a Uh. Brod odborní instruktoři při ÚS ČZS Uh. Hradiště obnovili a doplnili, je zájemcům k disposici. V Evropě je současně trend vyčlenit kousek místa v okrasných zahradách pro pěstování drobného ovoce, případně vysadit moderní odrůdy ovocných stromů.


Aktuální informace o chorobách a škůdcích na zahrádkách jsou uváděny na internetových stránkách:

www.zahrádkári.cz - adresa Českého zahrádkářského svazu, v nabídce si zvolíte, co Vás zajímá.
www.zahrádkári.cz/metodiky - konkrétní ochrana s obrázky chorob.
www.czsuh.cz - adresa Územního sdružení ČZS v Uh. Hradišti – informace z kanceláře ÚS, doporučené ošetření a práce na zahrádkách po jednotlivých měsících.
www.srs.cz - podrobné profesionální informace o ochraně rostlin.
www.popovice.cz - stránky naší obce.
www.zahrádkár.org - další informace

a na vývěsních skříňkách OÚ.

 

Vratislavský J.