Obsah

Upozornění pro majitele psů a návštěvníky přírody

Typ: ostatní
Volné pobíhání psů v honitbě není dovoleno, jeho majitel či vůdce tím porušuje zákon o myslivosti.

Myslivecký spolek Bukovina apeluje zejména nyní, v době kladení mláďat a hnízdění pernaté zvěře, na majitele a vůdce psů, aby je v honitbě nepouštěli navolno.

Pokud pes vyžene bažantí slepici z hnízda, ta se již nevrátí a celá snůška je zničena. Působí se tím značné škody. Bažanti hnízdí převážně v travních porostech v blízkosti chodníků, cest nebo i zahrad a proto je zakázané a velmi nezodpovědné pouštět v těchto místech psy z vodítka. Venčit psy na polních cestách se toleruje, ovšem za podmínky, že nevbíhají do okolních porostů.

Myslivci také upozorňují všechny občany, pokud naleznou srnče nebo malé zajíčky, aby je nebrali do rukou, obešli je a nechali na místě. V žádném případě je neodnášejte. Mláďata nejsou opuštěna, starostlivá matka si je brzo odvede do bezpečí.

Děkujeme vám za ohleduplnost k přírodě a zvěři.


Vytvořeno: 26. 5. 2021
Poslední aktualizace: 26. 5. 2021 08:07
Autor: Martin Slováček