Obsah

KAPLE ZASVĚCENÁ SV. FLORIÁNU A P.M. RŮŽENCOVÉ

 

Na fotografiích můžete vidět kapli zasvěcenou sv. Floriánu a Panně Marii Růžencové (postavenou roku 1851, rekonstruovanou v roce 1883), která v Popovicích stála na místě současného kostela do roku 1937. Od roku 1913 se stála farním kostelem. Před rokem 1851 na tomto místě stávala kaplička 3 sáhy dlouhá a 2 sáhy širkoká, v níž konávali farní kněží z Derfle 3x do roka bohoslužby.

Kaple byla vystavena v románském slohu s předloženými kamennými schody.

Kaple se skládala z lodě, presbyteráře (presbyterář - místo, kde stojí v kostele nejčastěji oltář, odkud se celebrují mše ), sakristie, prostorného kůru a menší sanktusové věžky. Kaple měla 6 oken, jedno na kůru a jedno v sakristii s dřevěnnými rámy. Kryta byla kamennou taškou, věžka se žleby ze zinkového plechu.
 

kaple 1

kaple 2

 

V presbyteráři byl vkusný oltář starší práce s dvojitým svatostánkem - pocházel z františkánského kostela v Uh. Hradišti. V roce 1926 byl zakoupen nový hlavní oltář . V roce 1927 místo původního harmonia byly zakoupeny zánovní varhany z kostela v Adamově.

Na epišt. straně byl menší oltář P. Marie Lurdské a umělecky zpracovaná mramorová křtitelnice s dřevěnným víkem. Na straně evang. byla socha Bolestné Matky Boží,jednoduchá kazatelna a zpovědnice. Kůr měl podlahu dřevěnnou. Loď, presbyterář a sakristie měli podlahu z cementových dlaždic.

Od roku 1931 zavedeno elektrické osvětlení.
 

 

kaple 4 

Interiér kaple - hlavní oltář, rok 1926

 

 kaple 3

 Pohled od hlavního oltáře na varhany a kůr