Obsah

24. listopadu - KONFERENCE STAROSTŮ A KNIHOVNÍKŮ

24. listopadu - KONFERENCE STAROSTŮ A KNIHOVNÍKŮ

24. listopadu - KONFERENCE STAROSTŮ A KNIHOVNÍKŮ


24. 11. 2009 se v našem kulturním domě uskutečnila Konference starostů a knihovníků regionu Uherské Hradiště. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, která toto setkání pořádá již několikátý rok, se rozhodla ukázat ostatním zřizovatelům knihoven, že i v malé knihovně se dají dělat velké věci a naše knihovna jde v tomto směru příkladem. Přítomných 70 účastníků konference (starostů a pracovníků knihoven) nejprve v přísálí KD přivítala starostka obce a krátce jim naši obec a život v ní představila, po té následovala přednáška PhDr. Víta Richtera, ředitele Knihovnického institutu NK Praha o knihovnických standardech a jejich plnění na okrese Uh. Hradiště. Se zajímavým povídáním o Regionální literatuře (od B. Beneše Buchlovana k Jiřímu Jilíkovi) vystoupil Bc. Radovan Jančář, ředitel knihovny v Uh. Hradišti. Pěknou prezentaci o naší knihovně připravila Marcela Andrýsková, ale onemocněla, přednesla ji starostka obce. Doprovodnými akcemi, které konferenci zpestřili byli: prodej knih knihkupectví Portal, prodej bibliofilií F. Kožíka připravený p. Kolerem, ukázka balení knih a výstava regionální literatury. Po prohlídce knihovny byli přítomní pozvání na občerstvení, které bylo připraveno v hlavním sále. Při neformálním povídání a výměně zkušeností nejenom v knihovnické činnosti většina přítomných pochválila naši knihovnu i celý průběh a připravenost tohoto setkání.

Jitka Nováková, starostka obce
 


Vytvořeno: 13. 12. 2012
Poslední aktualizace: 13. 12. 2012 15:37
Autor: