Obsah

2.- 3. října - Slovácké hody s právem, pořádalo SPOT Slunéčko

  

pozvánka   plakatBA

 

První říjnový víkend se konají v naší obci tradičně hody. Počasí chase přálo a tak průvod krojovaných mohl v půl druhé vyrazit na svou pouť po obci. A letos bylo na co se dívat: v průvodu šlo 24 párů chasy, krojovaného potěru bylo víc než 40, do toho Staroměstská kapela a součet tak přesáhl stovku. První zastávka byla u domu rodiny Potomáků, tady pro chasu i pro návštěvníky čekalo překvapení. Z domu, kde se vždy podporovaly tradice, kde se léta připravují kroje pro popovskou chasu vyšly se zpěvem děti z Popovjánku, vedené párem ve slavnostním kroji – Kristýnkou Masaříkovou a Honzou Vlčnovským, kteří nesli mladší hodové právo. Jakési patrony jim dělali členové SPOTu, Martin Šuranský, Kristýna Tomalová a Marcela Andrýsková, kteří poděkovali rodině Potomáků za jejich obrovskou a nezištnou pomoc, za jejich podporu zachování zvyků a tradic v naší obci. Právě tady si mohli dovolit malé „rýpnutí“, ale také prosbu adresovanou všem popovjanům – není vůbec důležité kolik občerstvení rodiče stárků nachystají, důležité je, aby tradice hodů pokračovala dál. Pak už si šla chasa pro letošní stárky: Františka Bičana a Markétu Vaculíkovou. Po dobu obchůzky jezdil po dědině vláček, kterým se mohli návštěvníci povozit po obci. U obecního úřadu proběhlo povolování hodů a předání práva za poněkud dramatických okolností. Hlavní představitelé obce se nechali přivézt kočárem taženým krásným koňským dvojspřežím, po kterém ovšem na silnici před úřadem zůstaly „voňavé“ značky. Nicméně Spoťáci situaci okamžitě řešili a jako úklidová četa dali bleskurychle vše do pořádku. Do kulturního domu se na hodovou zábavu se Staroměstskou kapelou a CM Čardáš vypravilo asi 450 lidí, pásmo se líbilo a stárci i chasa se svých úkolů zhostili na jedničku s pochvalou. V neděli zvládli téměř všichni také účast na mši svaté a odpolední obchůzku s beranem a s vyhráváním Staroměstské kapely si mohla chasa pořádně užít. Dík patří všem účastníkům, stárkům, jejich rodičům, chase, lidem, kteří pomáhali s organizací, s občerstvením a všemi věcmi okolo. Dík patří všem, kteří se přimluvili za pěkné počasí, které jako důležitý faktor, přispělo k bezvadnému průběhu celých popovských hodů.

 

Jitka Nováková

 

foto   obecni.rajce.idnes.cz/Hody_2010/

Foto : Zdeněk Kočíř

 

Co o hodech napsal tisk:

Slovácký deník

slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-hodovalo-se-i-v-popovicich20101006.html