Obsah

1. - 2. října - SLOVÁCKÉ HODY, SPOT Slunéčko , KD

 

pozvánka hody2011_web


 

Již tradičně se první říjnový víkend konaly v naší obci hody. Počasí bylo přímo ukázkové a jenom příjemně dovršilo slavnostní atmosféru .V letošním roce jsme měli tyto stárky:

starší strárci: Petra Nováková a Jakub Tomala

mladší stárci : Adéla Hoferková a Tomáš Lyko

Hodové chase do kroku a také k tanci hrála dechová hudba Hradčovjanka. U OÚ jste si mohli posedět u burčáku s CM Mladí Burčáci. Po obchůzce a udělení práva se v KD konala hodová zábava s DH Hradčovjanka a CM Mladí Burčáci. Hodová chasa předvedla a opět zabodovala se svým hodovým pásmem tentokrát na téma : "Tancem a pěsničků - života cestičků." V neděli se krojovaní účastnili na mši svaté a odpoledne završili hody obchůzkou s "beranem". Cedulka: " Toto je beran", říkala své. Pořadatelé - SPOT Slunéčko zvádli hody opět na jedničku. Děkujeme všem účastníkům, stárkům, jejich rodičům, chase, a všem, kteří pomáhali s organizací apod. 
 

Foto: Zdeněk Kočíř a Z. Vlková


Slovácké hody s právem kamerou Luboše Ovsíka z Míkovic a Vlastika Ondry. Děkujeme za poskytnuté odkazy.

 

video 1 (video Luboš Ovsík)  www.youtube.com/watch 

video 2 - starší stárek žádá o starší stárku (video Luboš Ovsík) www.youtube.com/watch

video 3 - žádost o právo (video Luboš Ovsík) www.youtube.com/watch

video 4 - pásmo KD (video Vlastik Ondra) www.youtube.com/watch