Obsah

21. května - Jarmark řemesel, pořádalo SPOT Slunéčko

 

pozvánka  plakat_jarmark_2011_A3 

 

V sobotu 21. května v prostorách za kulturním domem se opět po roce rozezněly struny houslí a cimbálu, hlasy zpěváků a tanečníků i zvuk kovářské kovadliny - propukl ten pravý jarmareční ruch.

Program letošního ročníku byl opět po dvou letech obohacen o regionální soutěžní přehlídku dětských verbířů. Představili se mladí verbíři z Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Porota vyhodnotila ze tří kategorií mladých verbířů ty nejlepší , kteří postupují do regionální soutěže mladých verbířů - viz výsledky dole.

Mohli jsme také pomyslně nahlédnout do dílny brašnáře, kováře, hrnčíře, rytce kovů, košíkáře, výrobce dřevěného nádobí a dalších. K obdivování i ke koupi byly kožené šperky, panenky ze sena či šustí, drátěné výrobky, textilní dekorace a spoustu dalších. Mohli jste zde ochutnat také vyhlášené zabíjačkové speciality, myslivecké klobásy, pravé valašské frgály či sýrové korbáčky.

Nedílnou součástí jarmarku byla i prezentace Potomákova muzea krojů. V letošním roce byla tato prezentace doslova oživlá. Na jevišti se během programu folklorních souborů totiž uskutečnila přehlídka různých, dříve i dnes užívaných, variant kunovského kroje, kterou ze své vzácné sbírky ochotně připravila rodina Potomákova. Mnoha divákům vytryskla slza dojetí nad touto krásou slováckého kroje.

Program souborů naplníli folklorní soubor Radošov z Veselí nad Moravou, Dolina ze Starého Města, Kněžpolský mužský sbor, Ženský sbor Nivničky, Hopsák z Popovic a tradičně také Popovjánek.

Starostka obce s rozhodnutím zastupitelstva obce udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ viz níže.

Spot Slunéčko, coby pořadatelé, moc děkují všem sponzorům, učinkujícím, porotě, divákům a všem co se přičinili o zdárný průběh této skvělé akce.

 

foto : obecni.rajce.idnes.cz/jarmark_foto/

Foto: Z. Vlková
 

 

Výsledky regionálního kola verbuňku dětských interpretů

 

V sobotu 21.května 2011 se od 13.00 hod. uskutečnilo v Popovicích Regionální kolo verbuňku dětských interpretů.

Regionálního kola přehlídky mladých verbířů Uherskohradišťska a Uherskobrodska, které připravilo Občanské sdružení Kunovjan a sbor lektorů verbuňku při NÚLK Strážnice, se účastnilo 20 verbířů, z nich těmi nejlepšími byli:

 

Nejmladší kategorie (do 9 let):


1. místo Radovan Siman, Kunovice
2. Jan Mikuš, Staré Město
3. Michal Fryšták, Staré Město
3. Marek Pavlica, Staré Město

 

Střední kategorie (10-12 let):


1. Lukáš Balajka, Modrá
2. Robin Feldvabel, Staré Město
3. Roman Vlachynský, Popovice

 

Nejstarší kategorie (13-15 let):

 

1. Jan Vlčnovský, Popovice
2. Jan Wasserbauer, Popovice


Vítězové všech regionálních kol (Hradišťsko, Strážnicko, Podluží, Kyjovsko, hanácké Slovácko) se setkají v Národní přehlídce verbuňku dětských interpretů v sobotu 18. 6. 2011 v rámci Mezinárodního dětského festivalu "Kunovské Léto" na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti od 10.00 hodin
 

Ocenění

Starostka obce Popovice s rozhodnutím zastupitelstva udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ


Rosalii Malinové,

Františku a Emílii Potomákovým

za celoživotní obětavou práci
pro udržení a obnovu kulturního dědictví obce Popovice

Zdeňku Kočířovi

za celoživotní přínos v oblasti péče

o kulturní dědictví obce Popovice

 

Blance a Karlu Zelinkovým

za udržování tradice včelařství

a přínos k propagaci obce Popovice

 

členům občanského sdružení

SPOT „Slunéčko“

při příležitosti 5. výročí založení sdružení

za udržování a obnovu lidových tradic,

za rozvoj kulturního dění a přínos k propagaci obce Popovice