Obsah

21. října - Oslavy výročí založení ZŠ a MŠ

21. října - Oslavy výročí založení ZŠ a MŠ

21. října - Oslavy výročí založení ZŠ a MŠ

 

V neděli 21. října se v Popovicích uskutečnily oslavy 125. výročí otevření ZŠ a 50. výročí založení MŠ. Dopoledne každou budovu navštívilo kolem 200 lidí všech věkových kategorií. Školy se připravovaly na toto výročí dlouho dopředu a na výzdobě i připravených prezentacích to bylo znát. Mladší i ti starší pamětníci si nad starými fotografiemi zavzpomínali na školní či školková léta. Nejstarší fotografie ze školních lavic byla z roku 1925. Ve 13 hodin přivítal v základní škole Mgr. V. Černý, ředitel Základní a Mateřské školy Popovice, p. o. pozvané hosty z řad bývalých i současných zaměstnanců školy a zastupitelů obce. Následovala prohlídka školy i školky a pak se všichni přemístili do KD, kde byl od 16 hodin připraven pro veřejnost bohatý kulturní program. Ve dvouhodinovém pořadu se představily děti ze školky, školy, školní družiny, kroužek hry na flétnu, kroužek zumby a břišních tanců, soubor Popovjánek a program obohatil svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uh. Hradiště Viva la musica se sbormistrem Jakubem Tomalou. Ředitel školy v krátkosti přiblížil historii obou zařízení a poděkoval všem, kteří se kdy na chodu obou zařízení podíleli, ať už jako pedagogové nebo nepedagogičtí pracovníci. Závěrečné poděkování patřilo také všem současným pedagogům i provozním pracovníkům za skvělou přípravu celé akce. Po celou dobu ve škole, školce a později i na kd byly promítány prezentace s fotografiemi z historie i současnosti škol. Program na kd byl doplněn také velkou výstavou výtvarných prací školáků i předškoláků. Účinkujících bylo přes 80 a vystoupení shlédlo asi 180 diváků.

J. Nováková

foto Archiv OÚ

všechna fota jsou k prohlédnutí zde

pozvánku vytvořila: Z. Vlková


 


Vytvořeno: 3. 5. 2013
Poslední aktualizace: 3. 5. 2013 13:34
Autor: