Obsah

V sobotu 1. února se konal již čtvrtý ročník Krojového plesu, který je tradičně zahajován předtančením moravské besedy. Besedu opět tancovalo pět kroužků po čtyřech párech, kdy většina tanečníků se tohoto pěkného a slavnostního zahájení účastní od počátku, ale objevují se i první „vlaštovky“ z mladší generace. Krojovaných se letos sešlo opravdu hodně – na parketu i na podiu se během plesu předvedlo cca 140 krojů všedních i svátečních, původních i souborových. K tanci a dobré pohodě vyhrávala jako vždy DH Hradčovjanka a mnohé příznivce cimbálové muziky přilákala vyhlášená Harafica. Velké poděkování patří všem sponzorům za dary do tomboly, která čítala bez mála 150 cen. Některé byly na přímou výhru, dvanáct nejhodnotnějších se losovalo. Tradicí se stala dražba kroje nebo spíše jeho součásti. Tentokrát byl dražen pánský všední kroj – drle a sámkovice. Výtěžek z dražby ve výši 2.000,- Kč bude opět použit na pořízení či obnovu krojové výbavy pro hodovou chasu. Velký úspěch měla také cena: živé kosárky (viz článek v DDK). Děkujeme také všem kdo pomáhali s přípravou a organizací plesu a také všem krojovaným i „civilnímů návštěvníkům za podporu.

SPOT Slunéčko

Krojový plesostatní foto si můžete prohlédnout zde


Foto a pozvánka: Martin Šuranský

Pozvánka

pozvánka


Co o nás napsali v týdeníku Dobrý den s kurýrem:

článek