Obsah

 

Na přelomu dubna a května si obce a města České republiky připomněly 70. výročí konce druhé světové války. Také naše obec nenechala toto významné výročí bez povšimnutí a ve spolupráci s Amfíkem Bukovina připravila vzpomínkovou slavnost, jejíž hlavní součástí byla výstava s názvem: Nemáme právo zapomenout. V pondělí 27. dubna, v den, kdy je datováno osvobození Popovic, se uskutečnil pietní akt položení věnců k památníku obětem 2. světové války. Kromě členů zastupitelstva obce se jej zúčastnilo i několik občanů Popovic. Vzpomínková slavnost pak byla naplánovaná na následující víkend, a to na neděli 3. května. Do příprav a shánění materiálu k výstavě se zapojilo víc lidí, než jsme si dokázali představit a jejich ochota a snaha nakonec dosáhla nečekaného výsledku. Největší díl odvedli členové přípravného výboru: pan Zdeněk Kočíř, Milan Jurča a Radomír Malina. Do příprav se zapojil také pan Antonín Dědek a zkontaktoval nás s JUDr. Oldřichem Skalákem z Čáslavy, od něhož pocházelo velké množství vystavených exponátů. A nejenom to, JUDr. Skalák přišel s nápadem (a taky jej sám realizoval), vyjednat pro tuto slavnostní příležitost přelet gripenů. Velkou část textové a obrazové dokumentace nám bezplatně poskytlo Město Uherský Ostroh. Vojenskou techniku zapůjčil pan Novák a pan Lekeš z Hluku. Další dobové předměty, obrazové materiály zapůjčil Milan Jurča, letecké modely Tomáš Koníček a Zdeněk Kočíř, vyznamenání, fotografie a dokumenty poskytli občané Popovic. Slavnostní událost významně doplnil svou prezentací Vojensko historický klub Východní fronta ze Strání. Škoda, že vzhledem k počasí se do této akce nemohli zapojit avízovaní parašutisté z Aeroklubu Kunovice. Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Viva la Musica uherskohradišťského gymnázia pod vedením Jakuba Tomaly a později dechové hudby Hradčovjanka ještě zvýšilo důstojný a slavnostní ráz celé akce. Záměr uspořádání vzpomínkové slavnosti podpořilo doplnění výstavy projekty žáků ZŠ UNESCO, vedených Mgr. Petrem Kočířem. A tím záměrem bylo nejenom vzpomenout a oslavit hrdinské činy našich spoluobčanů – partyzánů i obyčejných lidí, kteří nasazovali své životy, aby další generace mohly žít svobodně. Cílem celé akce bylo přiblížit zejména mladším generacím hrůzy a utrpení války, jména, fakta a skutečnosti válečných let přímo se týkající obce Popovice. Velké poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou i realizací výstavy a celé akce. A srdečné poděkování patří také všem návštěvníkům, protože právě přítomnost přibližně čtyř set účastníků dala celé akci ten pravý smysl. Děkuji všem! J. Nováková

 

foto: Martin Šuranský