Obsah

Soutěžní den IZS pro žáky 8. ročníků základních škol Zlínského kraje

Za deštivého a chladného počasí v úterý 11. října proběhl v areálu Amfíku Bukovina Popovice krajský Soutěžní den IZS pod záštitou náměstka ústřední školní inspekce PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, který potvrdil svoji účast a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Akce byla určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a gymnázií celého Zlínského kraje, zúčastnilo se jí 20 desetičlenných týmů, tedy 200 žáků, kteří na 20 stanovištích prokazovali nejen své znalosti a vědomosti, ale třeba i fyzickou zdatnost. Měli také možnost nahlédnout do náročné práce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a dozvědět se spoustu nových informací. Partnerem akce se stala Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod. Soutěžní disciplíny zajišťovala Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Celní správa ČR, BESIP, Zdravotnická záchranná služba. O jednotlivá družstva se starali studenti Střední a vyšší zdravotnické školy ze Zlína. Kromě soutěžních disciplín byly k vidění statické i dynamické ukázky techniky, vybavení a činnosti jednotlivých součástí IZS. Proběhla ukázka společné spolupráce HZS a ZZS při vyprošťování osoby při dopravní nehodě, vojáci předvedli moderní bojový systém  MUSADO a celní správa psa vyhledávajícího drogy či pašované cigarety.

I přes nepřízeň počasí se všechny soutěžní týmy s bojovým zápalem pouštěly do plnění úkolů a snažily se o získání nejvyššího počtu bodů. (viz výsledná tabulka)

Všem organizátorům děkujeme za bezvadně připravenou akci a všem soutěžícím blahopřejeme ke zvládnutí všech náročných disciplín i v tak nepříjemných povětrnostních podmínkách.

Výsledná tabulka

Foto tady