Obsah

20. 7. 2019 Zkoušky psů z vodní práce

Zkoušky psů z vodní práce

Popovští myslivci si vysloužili pochvalu za výbornou přípravu zkoušek  psů

Dne 20.7.2019 se na našich rybnících konaly zkoušky loveckých psů z práce na vodě. Před zkouškami byl opakovaně prováděn nácvik psů, což měli na starosti Břetislav Havlíček ml. a Petr Omelka. Další členové provedli úpravu terénu, zejména posečení břehových porostů tak, aby divácká korona mohla výkony psů sledovat v příjemném prostředí.  Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve formě zvěřinového guláše, klobásek z udírny a mnoha druhů nápojů. Ke zkouškám se dostavilo 11 vůdců se svými psy z původně 15-ti přihlášených. Po vylosování startovních čísel bylo provedeno  slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i starosta naší obce. Pak již následovalo plnění jednotlivých disciplin stanovených soutěžním řádem. Posuzování provádělo 6 rozhodčích vedených hlavní rozhodčí Pavlou Mičulkovou Latinovou. Dobře si vedli i naši členové, kteří předvedli své mladé psy. Jejich výsledky si můžete prohlédnout v přiložené výsledkové listině. Celkové zhodnocení  provedla hlavní rozhodčí, která poděkovala všem za bezproblémový průběh zkoušek a poděkovala organizátorům za perfektní přípravu. Jeden z účastníků zkoušek, který u nás byl poprvé mě řekl: Máte tu krásné prostředí a jsou tu moc milí lidé. Rád se sem vrátím. A to je snad ta nejlepší pochvala jakou si můžeme přát. Další zkoušky jsou u nás naplánované na dny 21.-22.9.2019. Fr. Bajaja

Výsledková listina

Další foto najdete na: https://loveckakynologieuh.webnode.cz/