Obsah

11. 1. Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V sobotu 11. ledna vyrazili na obchůzku po naší obci tříkráloví koledníci. Sbírku zajišťovalo celkem 5 skupinek - tedy 15 dětí a 5 dospělých vedoucích skupinek. Záštitu a organizaci nad sbírkou v naší obci převzal jako vždy obecní úřad. Koledníci před zahájením sbírky přijali požehnání p. R. Pokrywky v kostele P. M. Růžencové. Děkujeme všem občanům za příspěvky do pokladniček, které budou v rámci Charity České republiky použity pro pomoc potřebným. Celkem bylo v naší obci vybráno 37 809,- Kč. Poděkování patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se do sbírky zapojili.


Vytvořeno: 11. 1. 2020
Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 09:14