Obsah

ROK 1933

 

Všude jevící se světová krize měla své následky i v naší obci. Dělníci, kteří nacházeli dříve hojnost práce ve světě jako zedníci, tesaři aj., zůstávají většinou doma bez výdělku. Štěstí ještě, že skoro všichni naši občané jsou majiteli nějakého kousku pole, takže nedostatek výdělku neměl zde tak hrozivých následků jako v městech u továrních dělníků, kteří jsou bezzemky. Obcí a okresem poskytovaná pomoc omezila se na vydávání chlebenek počtem 40 – 50 týdně. V měsíci lednu ustanovena nová místní školská rada, do níž zvoleni z občanstva:

Předsedou Jan Potomák č. 39,

Místopředseda František Kaluža č. 216,

Jan Stašek č. 217,

František Tichoň č. 223

A ze sboru učitelského Arnošt Budík a Oldřich Šulc.

V měsíci březnu bylo obyvatelstvo naší obce pobouřeno sprostým činem neznámého pachatele, jenž nedbaje nouze o vodu, v naší obci panující, schválně karbolinem znečistil a delší dobu nepouživatelnou učinil vodu ve studních za stodolami. Poněvadž voda se potrubím z postižených studní rozvádí do mnoha stavení, způsobil pachatel svým surovým činem všeobecné pobouření. Touž dobou zničeno představenému obce množství ovocných stromků.

Čin zůstává bez trestu, poněvadž se nepodařilo vypátrati surového pachatele.

V první polovici července zúčastnilo se obyvatelstvo obce hojným počtem průvodu na nádraží, jímž projížděl vlak s panem prezidentem při jeho cestě na Slovensko.

Koncem téhož měsíce pozorován při přeletu nad naší obcí řídký zde zjev balonu, plujícího směrem k severovýchodu.

Obilní sklizeň, která byla tohoto roku u nás velmi pěkná, byla poněkud provázena deštivým počasím, naštěstí jen krátkým. Při bouřce, která se strhla nad obcí v noci, pracovalo v poli mnoho lidí. Na cestě domů z pole byla bleskem zabita Nevařilová Františka z. čís. 54.

Téže noci udeřil blesk do stavení rolníka Fornůska, jež poněkud poškodil a zároveň poranil Annu Paškovou, roz.Fornůskovou č.94.

Dlouhým suchem velmi utrpěla sklizeň zemáků, z nichž většina postižena zavadnutím. Na některých pozemcích sklizeno méně než kolik spotřebováno k sázení. Též ovoce bylo málo, neboť opadalo suchem.

Výzva k upisování „Půjčky Práce“ měla v naší obci slabou odezvu jak u obce, tak u jednotlivců. Obec, užívajíc daňové výhody, upsala 7 800 Kč, členové sboru učitelského 5200 Kč, ale jinak mnoho neupisováno, protože nebylo z čeho, nebo nebylo porozumění pro potřeby státu.

Zima tohoto roku byla u nás dosti silná. Mrazy začaly v prosinci a dosáhly maxima 18°C. Sněhu bylo celkem málo a proto oziminy dosti utrpěly.