Obsah

ROK 1935

 

Teprve začátkem roku dostavuje se i zima s nevelkými mrazy, trochou sněhu a občasným táním. Později se mrazy stupňovaly a sněhu padalo častěji takové množství, že po roztání nabrala konečně půda tolik vláhy, že suchem pronásledovaná obec dočkala se po dvouletém čekání vody ve studních.

Bohužel hlavní studna naše, obecní studna u kostela znečistěna hnojůvkou vypouštěnou nepraktickými jednotlivci ze dvorů do příkop a k dosažení nápravy musil pisatel tohoto užiti udání zdravotnímu úřadu.

85. narozeniny pana prezidenta oslaveny byly i u nás. Lampiónový průvod obcí k ohni „na šibénkách“ s promluvou u hranice byl ve středu večer, v den 7. března promluvil o významné činnosti p, presidenta říd. uč. a v neděli poté konána žákovská besídka s vhodným slavnostním programem pro dospělé. Při ní promluveno též o našich krajanech v zahraničí.

Měsíc březen byl u nás dosti vlhký s občasnými mrazíky a sněhovými přeháňkami. Teprve koncem měsíce začaly polní práce.

Je nutno zmíniti se o nepříjemných záležitostech s obecní studnou. Tato byla minulého roku poněkud prohloubena a rozšiřována. Za posledních suchých let byla jediným vydatným pramenem v obci, ve dne v noci byla v činnosti a užívali jí skoro všichni občané až na několik šťastných majitelů vydatných pramenů.

Při rozšiřování byla provedena též částečná úprava příkopy vedle studny vedoucí, jež byla v těch místech opatřena cementovými rourami.

Brzy bylo pozorováno, že voda jest znečisťována hnojůvkou.

V měsíci březnu oznámil řídící učitel, že voda na školním dvoře, přiváděná potrubím z výše ležící studny obecní, jest znečištěna a nejen nevhodná k pití a vaření, ale že jest vůbec nepoživatelná a rovná se hnojůvce.

Obvodní lékař z Kunovic přijel, prohlédl vodu a žádal od obce nápravu. Bylo vybubnováno, aby jednotlivci nepouštěli hnojůvku na náves, jelikož kazí pitnou vodu obecní studny. Hnojůvka tekla dále. Obvodní lékař učinil oznámení okresnímu úřednímu lékaři, ale věc dosud nevyřizována i přes urgenci říd. uč u okresního lékaře. Jediné možné a rychlé vyřešení nemilé situace, totiž převedení odtékající nečistoty do jiného směru zdržováno bylo a jest několika jednotlivci, nemajícími pochopení pro dobro celku, přestože obecní zastupitelstvo se snažilo mírným a přijatelným způsobem věc ukončiti.

Měsíc duben byl dosti příznivý a úroda vyvíjela se docela pěkně. Stromy slibovaly hojnost ovoce, ale začátek května dosti pokazil. Silné noční mrazíky asi tři dny trvající poškodili notně peckovité ovoce a skoro spálily ořechy.

Aby se poněkud odpomohlo nezaměstnanosti a zároveň vyhovělo stížnostem, že blátivost naší silnice upraven byl chodník pro pěší od dolní školy ke kostelu.

 

V květnu byly konány volby do sněmovny poslanecké i do senátu, jakož do okresních a zemských zastupitelstev s těmi to výsledky:

 

strana senát poslanecká sněmovna
1. Strana republikánská 65 hlasů 78 hlasů
2. Strana soc. demokratická 9 hlasů 17 hlasů
3. Strana národně soc 44 hlasů 51 hlasů
4. Strana komunistická 68 hlasů 78 hlasů
5. Strana lidová 347 hlasů 382 hlasů
6. Strana něm. soc. dem. 1 hlas 1 hlas
10. Strana živnostenská 18 hlasů 23 hlasů
16. Strana národního sjednocení 13 hlasů 15 hlasů


 

strana zemské zastupitelstvo okresní zastupitelstvo
1. Strana republikánská 86 hlasů 92 hlasů
2. Strana soc. demokratická 13 hlasů 12 hlasů
3. Strana národně soc. 69 hlasů 57 hlasů
4. Strana komunistická 66 hlasů 78 hlasů
5. Strana lidová 315 hlasů 310 hlasů
6. Strana něm. soc. dem. 1 hlas 0 hlas
10. Strana živnostenská 26 hlasů 30 hlasů
20. Strana Henlein 1 hlas 0 hlasů
21.Strana národního sjednocení 14 hlasů 13 hlasů
22. Strana křesť. sociální 10 hlasů 10 hlasů


 

Po několika marných pokusech ustanoviti a dosaditi na zdejší farnost úmrtím duchovního správce P. Jana Černého uprázdněnou nového faráře došlo přece k obsazení místa faráře a jmenován jím byl P. Ignác Ott, jenž úřad přijal a nastoupil v měsíci červenci.

Polní úroda tohoto roku byla co se obilnin týká dobrá, místy pěkná, zato brambory ještě nedosáhly bývalého výnosu.

Poněvadž přidělením některých obcí našeho politického okresu k nově utvořenému okresu Zlínskému nastaly různé změny v okresních zastupitelstvech, byly vykonány nové volby.

V naší obci bylo 650 voličů, z nichž platný hlas odevzdalo 607.

 

Jednotlivé strany obdržely:
 

strana hlasů
Sociálně demokratická strana dělnická 18
komunisté 63
národní socialisté 47
národní sjednocení 11
fašisté 11

Sjednocené strany:

                    Lidová, republikánská. a křesť. sociálové celkem
 

457

 

Jak z výsledků viděti, nebylo proti prvním vobám nějak obzvláštních přesunů.

Podzim tohoto roku byl u nás pěkný. Včas napadnuvší sníh ve spojení s mírnými mrazy sliboval pěknou zimu, ale nevydržel dlouho, neboť již o Vánocích nastala obleva.

Měsíc prosinec přinesl všem obyvatelům naší vlasti veliké překvapení.

Po zralém uvážení a na radu lékařů vzdal se dne 14. prosince 1935 první a nezapomenutelný prezdent naší republiky, Dr. T.G. Masaryk, svého vysokého důstojenství, které zastával 17 let k dobru vlasti naší. Zpráva ta ohromila jistě všechny poctivé občany republiky, neboť skoro každý očekával, že president Masaryk podrží svůj úřad doživotně.

A jen překvapující výsledek volby druhého prezidenta, jímž ze 440 hlasů byl hlasy zvolen žák a věrný spolupracovník Masarykův Dr. Eduard Beneš, dal nám dostatek síly ke smíření s odchodem presidenta Osvoboditele do ústraní tichých chodeb zámku v Lánech, jenž byl zákonem určen za doživotní sídlo prezidenta Masaryka.