Obsah

ROK 1937

 

V dějinách naší obce jest tento rok zvláště významný, neboť v něm došlo ke splnění tužeb a plánů, na jejichž uskutečnění bylo pomýšleno již od r. 1913. Byla to stavba nového kostela.

Starý kostelík, bývalá to kaple, zasvěcení sv. Floriánu a Panně Marii Růžencové, nestačil k tomu, aby pojal ve své malé prostory věřící z vlastní obce, čítající přes 1000 obyvatel, zvláště ne proto, že sem docházeli i občané z blízkého Podolí.
 

kaple 1

bývalá kaple v Popovicích

 

 pohlednice1

pohlednice2

pohlednice Popovic s bývalou kaplí, novou školou a farou

 

Proto již od r. 1913, kdy byla zde zřízena duchovní správa, bylo pomýšleno na stavbu nového kostela. K tomuto účelu bylo v obci samé sebráno na penězích 30 600 K. Tento obnos byl však za světové války upsán na válečné půjčky a poněvadž nebyl po převratě dosti rázně vymáhán, vzal za své.

Avšak myšlenka na postavení většího, důstojného svatostánku tím nezanikla. Znovu a znovu přicházela na přetřes, až konečně došlo k jejímu uskutečnění.

Z jara 1937 byla stará kaple zbořena a rozebrána. Dne 25. května byl položen a slavnostně vysvěcen základní kámen, do kterého byly uloženy památné listiny, peníze a asi 60 fotografií na památku z naší doby.

Po sboření staré kaple byl nutno provésti urovnání terénu a navésti asi 1100 m3 hlíny. Ku stavbě bylo spotřebováno 400 m3 říčního štěrku, 120 m3 písku , 700 q cementu, 210 m3 lomového kamene, 200 q nehašeného vápna, 93 000 cihel, 12 000 tašek krytiny a do betonu 49 q železa.

K vyrovnání podlahy bylo dovnitř navezeno 500 m3 hlíny.

Při stavbě bylo zaměstnáno 3 měsíce 40 – 60 dělníků a řemeslníků, což bylo v době tíživé nezaměstnanosti značnou úlevou pro domácí dělnictvo.

Celkový náklad na stavbu byl 260 000 Kč a byl uhražen ve dvou letech dobrovolnými dary občanů zdejších i cizích. Dovoz staviva zdarma obstarali občané z Popovic, Podolí a Vések.

Ještě na podzim byly zakoupeny 3 nové zvony a slavnostně zavěšeny v říjnu. Dodala je firma Manouškova z Brna za 22 000 Kč a byly zaplaceny: zvon Florián občanem Paškou Floriánem st., zvon sv. Cyril a Metoděj farníky a největší zvon P. Marie věnoval starosta obce Jan Potomák.
 

zvony

sveceni_zvonu

svěcení zvonů

Po dobu stavby kostela byly konány bohoslužby v domě paní Šafránkové v č. 270.

kostel náhradní

Dům č.p. 270, za budovou kina.

 

Největší zásluhu o uskutečnění stavby nového kostela má dle hlasu občanů starosta obce Jan Potomák.

V měsíci září 1937 náhle onemocněl a po krátké nemoci dne 14. září opustil nás navždy náš první, milovaný prezident osvoboditel, Tomáš Garique Masaryk. Jeho poslední cestě Prahou bylo přítomno i několik našich občanů. Se stísněnými srdci a nehynoucí vděčností k velkému zesnulému přijal za své národ český slova nástupce Masarykova, prezidenta Dr. Eduarda Beneše, pronesená při odjezdu pozůstatků prvního presidenta na tichý hřbitov Lán: Prezidente Osvoboditeli, odkazu který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!

Ve dnech pohřbu pana prezidenta vypukla v naší obci spála, kvůli níž musela býti na několik dní zavřena a dezinfikována škola