Obsah

ROK 1945

 

Rok osvobození 1945

Uprostřed Velikonoc, několik dní poté, kdy anglické letadlo shodilo nad obcí zásilku zbraní a střeliva, což vše bylo připravenými partyzány zachyceno a uklizeno, usídlilo se v Popovicích v obci i v obou školních budovách německé vojsko. Jen ve škole bylo 150 mužů. Počínání jejich nasvědčovalo pokračujícímu rozkladu armády, neboť v jedné třídě zanechali při odchodu po sobě kromě obvyklé spousty významný nápis:
„Und ihr habt doch gesiegt!“
Ze zápisní knihy školních protokolů vytrhli několik listů se zápisy, ale nechali tam zato potupnou kresbu na nacistický režim.


V měsíci dubnu blížila se fronta víc a více a poslední týden hostily obě školní budovy obvaziště i nemocnici couvající armády. Chování mužstva i důstojnictva, zvláště lékařů, postrádalo bývalé zpupnosti, vyznačovalo se neobvyklou ochotou a slušností vůči obyvatelstvu až na dny přídělu lihovin.
Tenkrát v opilosti pověděli více, než chtěli. Tak např. když jeden z důstojníků v opičce smutně doznal: „ Ale couváme stále, druhý naň zařval: „ Wir gehen nicht zurück, wir laufen!“


Ze školy měli dle oznámení odjet v noci ze 26. na 27. dubna o 4.hod. zrána, ale již o půlnoci spěšně odjížděli, bojíce se postupujících Rusů.


A tak 27. dubna došlo k velikému překvapení našich občanů, když odpoledne z ničeho nic zjevili se v obci naši místní partyzáni, vedeni velitelem Konečným a vyzbrojeni puškami, kulomety a granáty vybili zůstavší Němce v obci do jednoho.


Na škole zavlály prapory náš i rudý, aby zvěstovali blížícím se Rusům a Rumunům, že ves je prosta Němců. Poněvadž však od Hluku postupující vojska spojenců prapory na škole neviděla a dělostřelbou ohrožovala ves, byly prapory přemístěny na věž kostela. Velitel partyzánů, učitel Konečný vydal se přes Podolí, vyhledal velícího rumunského důstojníka, vysvětlil mu situaci a po chvíli již rumunská děla vyjížděla do našeho kopce.


Bohužel, že v řadách partyzánů hned prvního dne byly oběti:

Padli Paška Alois, Adamík Vincenc,Antoňák Jan a Řiháček František.

Druhého dne Němci z lesa Bukoviny, rozlíceni nečekanou porážkou, podnikli zuřivý protiútok. Velitel Konečný a několik jiných bylo raněno, padli Novák Josef a Šácha Josef. Téhož dne přišli do vsi Rusové, ale dny 28. a 29. dubna byly pro nedostatek dělostřelecké munice velmi kritické. Avšak naši necouvli a 1. května, kdy byl pohřeb padlých partyzánů, bylo již nebezpečí zažehnáno a Němci pryč i ze sousedního Javorovce.


Významnou roli hrála chalupa Jana Vlčnovského, kde bylo ukryto střelivo, zbraně, ruský voják a kde bylo středisko celé akce.
 

kryt_Vlcnovsky

Kryt střeliva a zbraní v chalupě Jana Vlčnovského

Po vyčištění okolí od Němců a terénu od pohozených zbraní, min. apod. byli zajištěni občané, zjištěni jako náhončí Němců nebo podezřelí. Po převedení do Hradiště k soudu byla většina jich až na rodinu Bláhovu pro nedostatek důkazů osvobozena

.
V měsíci červnu došlo k reorganizaci MNV podle paritního zastoupení. U nás zastoupeny byly strana komunistická a lidová, prvním předsedou národního výboru stal se soudruh Šilhavík František.


Koncem roku došlo k přesídlování některých rodin zdejších občanů do pohraničí. První z těchto lidí, kteří se nebáli odejíti z domova do území, ještě plného nepokojů, do neustálých poměrů, kde nebylo

Dosud provedeno přesídlení Němců do říše, byli:

Vlachynský Josef, domkař č. 147, přesídlil do Božič
Cabák Josef, domkař č. 58, přesídlil do Božic
Neděla Josef, domkař č.58, přesídlil do Božic
Adamík Tomáš, domkař č.267, přesídlil do Křídlovek
Pospícha Josef, domkař č. 199 a Beňa Jakub č. 199


Účastníci odboje 1945
V pohnutlivých, těžkých měsících 1944 a 1945 řada občanů bojovala napřed skrytě, později s puškou v ruce, jiní byli jejich pomocníci. Pro paměť budoucím věkům jsou zde jejich jména:


Josef Konečný,učitel, velitel part. odd Carbon, iniciátor a hlava odboje
Beňa Jakub, zedník, partyzán
Bureš Antonín, instalatér, partyzán
Glac Josef, učitel, velitel čety
Hájek Antonín st.,tesař, partyzán
Hájek Antonín ml., bednář, partyzán
Havlíček Václav, obchodník, partyzán
Hrabal Václav, malíř, partyzán
Hráček Ladislav, automechanik, partyzán
Junaštík Alois, tesař, partyzán
Kaluža František, věz. Dozorce, partyzán
Kaňovský František, rolník, partyzán
Kratěna Antonín, zedník, partyzán
Kratěna Zdeněk, dělník, partyzán
Kryštof Antonín, stolař, partyzán
Malina Antonín, prap. SNB, velitel čety

Malina Antonín, doz. v nem., partyzán
Malina Jan, výminkář, partyzán
Májíček Jiří, rolník, velitel družstva
Májíček Vladimír, obch.příručí, partyzán
Malina Jan, rolník, partyzán
Novák Antonín, rolník, partyzán
Novák Bohumil, rolník, partyzán
Novák František, rolník, partyzán
Stašek Jan, rolník, partyzán
Šácha Jan, rolník, partyzán
Šácha Josef, sedlář, partyzán
Šácha Josef, dělník, partyzán
Švec František, krejčí, partyzán
Tichoň Jan, zedník, partyzán
Vaculík Alois, automechanik, partyzán
Vlachynský František, želez. Zříz., partyzán
Vlachynský Matouš, št. rtm. SNB, partyzán
Vlčnovský František, zedník, partyzán
Vlčnovský Jan, tesař, partyzán
Žák František, zedník, partyzán


V boji padli a 1. května 1945 pochováni byli:

Adamík Vincenc
AntoniaK Jan
Novák Josef
Paška Alois
Řiháček František
Šácha Josef
Čest jejich památce!


Se zbraní v ruce nebojovali, ale značných zásluh o zdárné provádění odboje si dobyli:

Konečná Anna, učitelka
Šulcová Marie, choť. řídícího učitele
Šulc Oldřich, řídící učitel
Vlčnovská Marie, choť úředníka ONV


Stálými pomocníky partyzánů byli a zasloužili se:


Jan Bičan, stroj. zám.
Vladimír Potomák, úředník
Josef Borek, tesař
Karel Hájek, obch. přír.
Frant. Havlíček, les. hajný
Jaroslav Havlíček, tesař
František Hubíček, stolař
Alois Junaštík, stolař
Jan Juřica, tesař
Jiří Juřica, zedník
Antonín Kojetínský, dělník
Alois Kojetínský, tesař
Alois Kryštof, rolník
Antonín Malina, obuv.
Jan Malina, šofér
Alois Medek, rolník
Josef Měrka, řezník
František Měrka, dělník
Josef Mitáček, tesař
Antonín Potomák, tesař
Antonín Potomák, rolník
Josef Potomák, stroj. zám.
Josef Pospíchal, dělník
Antonín Stašek, rolník
Antonín Stašek, rtm. SNB
František Ševeček, stolař
Antonín Šilhavík, galvanizér
Antonín Šimon, tesař pohř.
Josef Štěrba, zedník
Pavel Šutý, dělník
Jan Vaculík, zed. mistr
Antonín Vala, rtm. SNB
Miroslav Vala, techn. úřed.
Ludvík Vlachynský, stolař
Antonín Zbořil, dělník
Jaroslav Zbořil, zedník
Josef Křapa, tesař
Jan Šimek, dělník
Jan Šimek, zedník
Florián Paška, rolník
Antonín Bláha, rolník
Antonín Vaněk, dělník
František Tichoň, tesař
Bohumil Paluřík, dělník
Jiří Paluřík, rolník
Jan Stašek, SNB
František Hrabal, rol.
Jan Šilhavík, SNB
František Kryštof, cukrář

Zásluhy mnohých účastníků odboje byly oceněny a některým z nich dostalo se vyznamenání. Jméno naší obce stalo se v dějinách odboje známým daleko široko.
 

AZ_Josef_Konecny

Vyznamenaný Josef Konečný,učitel, velitel partyzánského oddílu Carbon, iniciátor a hlava odboje. (foto z roku 1975)


Jako černá skvrna na čistém štítě obce Popovic je známo jméno příslušníka obce Brumovic, Josefa Miklase. Ten nestyděl se pracovati ve prospěch Němců a dodávati jim zprávy. Pátral v naší obci, kde se tou dobou zdržoval a jeho zvědavost se soustředila na dům partyzána Jana Vlčnovského, kde bývala shromáždění členů odboje. Když jeho činnost hrozila nebezpečím celé obci, byl jat a skončil svůj bídný život jako každý zrádce na neznámém nyní místě 14. dubna 1945. Jeho odstraněním byla věc našeho odboje zachráněna, poněvadž jeho zmizení vzalo chuť ke zradě všem, kdož ho podporovali nebo mohli následovat.