Obsah

KAPLIČKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

POPIS PAMÁTKY


Kaplička Panny Marie Růžencové je situována na okraji katastru obce u polní cesty v trati "Kříb", hned vedle studánky, vzdálená od centra obce cca 1 km. Přes sklo a mříže můžeme vidět sochu P. Marie Růžencové. V jarních a letních dnech je kaplička zevnitř i zvenku krásně nazdobena žívými květinami, přes zimu květinami umělými.

Byla postavena v 1. polovině 20. století. Jedná se drobnou zděnou stavbu vystavěnou na obdélníkovém půdorysu s vyloženým betonovým soklem imitující kamennou zeď. V jižně orientovaném průčelí je na osu prolomen segmentově završený vchod, krytý kovanou mříží s geometrizujícím ornamentem a plexisklem. Po stranách vchodu jsou dvě niky s valbovým klenutím, rovněž kryté ozdobnou kovanou mříží. V zádní části kaple je mělká apsida (půlkoruhové zakončení převážně sakrálních staveb), boční stěny jsou členěny bílým lizénovým rámem.
Profilovaná korunní římsa je v přední části vypjatá do oblouku. Stanová střecha respektuje v přední části tvar oblouku, je kryta plechem. Nese hranolovou nástavbu čtvercového půdorysu ukončenou plechovou stříškou jehlancového tvaru nesoucí kříž. V přední části nádstavby je nika s válcovým klenutím, krytá kovanou mříží a sklem. V nice je plastika Jezulátka. Barevnost stavby je řešena kombinací bílé a krémové barvy.
Vnitřní prostor je opatřen betonovou podlahou. V kapli je oltářní mensa s plastikou P. Marie Růžencové. Za ní je nařasená látková drapérie. Interiér uzavírá valená klenba.

 

PhDr. Blanka Raščicová

 

Duchovní význam studánky se zachoval až do dnešních dnů. Je stále navštěvována lidmi a její chladná voda ze studánky je zdrojem občerstvení nejen pro poutníky, ale i pro všechny, kteří okolo ni v parném létě procházejí. Trať Kříb je totiž vyhledávaným místem k procházkám i odpočinku pro dospělé i děti. Jistě k tomu přispívá klid a ticho v tomto nádherném koutě přírody, kterému dominuje právě tato kaplička a studánka se svým životodárným pramenem dobré vody. Studánka je také hodně navštěvována o Velikonocích, kdy se ráno na Zelený čtvrtek přicházejí místní obyvatelé modlit růženec a chodívají si sem nabrat vody. 

 

kaplička 1

 

LEGENDA O KAPLIČCE A STUDÁNCE

 

Tato pověst není historicky doložená a uchovala se pouze v ústním podání. Od našich předků se dovídáme, že v obci Popovice pracovala u sedláka jedna děvečka. Když byla toho roku v Žarošicích pouť, šla na ni spolu s ostatními. Stalo se, že na té pouti ztratila růženec, kterým si vyprošovala přímluvy P. M. Žarošické. Když to zjistila, byla z toho velmi nešťastná a celou cestu domů s ní nebyla žádná řeč. Od pouti už uběhlo několik týdnů, když jí ve snu poradil hlas, aby šla na Kříb, že v dolíku, který tam kopytem vyhrabal kůň, najde svůj růženec. Je třeba dodat, že trať Kříb je ve svažitém terénu a když koně při svážení sena museli jet do kopce, stávalo se, že když zabrali, vyhrábli v zemi kopytem prohlubeň. Když se ráno děvečka probudila, rozpomněla se na svůj sen a běžela hledat ztracený růženec. Tak se i stalo. Růženec ležel v dolíku, který udělal kůň. Jak růženec zvedla ze země, z dolíku začala vytékat voda, jejíž pramen na místě vyplavil růženec. Vytékajíci voda vytvořila malý potůček, který se vlévá do blízkého potoka "Olšovce". Vznikla zde studánka, jejíž voda měla léčivé účinky, a takto byla místními obyvateli s důvěrou využívána. Matka sem chodila prát oblečení svých dětí, které se brzo uzdravily. Zanedlouho byla na tomto místě postavena kaplička, která byla zasvěcena P. M. Růžencové. Tato zpráva se rozlehla i po blízkém okolí a vzniklo zde mimo jiné i místo, kde se setkávali věřící lidé, aby si modlitbou vyprošovali u Panny Marie pomoc v nejrůznějších životních situacích.

růženec

 

FOTO HISTORIE

 

kaplicka_stara 1kaplickahisotr1

 Foto z roku 1970, kdy proběhla adaptace kapličky , studánky a jejího okolí

 

kaplicka 3

 Kaplička po rekonstrukci

 

FOTO SOUČASNOST

 

kaplicka1

 

 kaplicka 2

 

kaplicka 3

 

kaplicka 4

 

kaplicka 5

 

kaplicka 6

 

kaplicka 7