Popovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Starosta obce Popovice podle ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

dne 8. října 2021     od 14:00 do 22:00 hodin,

dne 9. října 2021     od 08:00 do 14:00 hodin.

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v obřadní síni obecního úřadu v Popovicích, č. p. 303. 

Volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem.

Volič si s sebou do volební místnosti přinese hlasovací lístky, které mu byly doručeny do poštovní schránky.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat o možnost volit mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky. V době před zahájením voleb tak může učinit na obecním úřadě v Popovicích (telefon 572 574 110), nebo ve dnech voleb doručit žádost přímo okrskové volební komisi.

  1. Volební stanoviště pro zvláštní způsob hlasování podle § 9 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů:

Parkoviště ČD sever (parkoviště vpravo při čelním pohledu na budovu vlakového nádraží), Uherské Hradiště. Čas hlasování: středa 6. října 2021 od 8:00 do 17:00 hodin.

Volí se výhradně ze silničního motorového vozidla, kterým se oprávněný volič dostavil k volebnímu stanovišti.

Tento způsob hlasování může využít jen oprávněný volič omezený na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 (tj. v karanténě nebo izolaci), který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu Uherské Hradiště anebo kterému byl vydán voličský průkaz.

 

Datum sejmutí: 9. 10. 2021 Zodpovídá: Martin Slováček