Obsah

Ochrana rostlin v červenci 2024

Typ: ostatní
ČZS informuje o ochraně rostlin
  • Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít, jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.
  • Koncem června jsme ukončili ošetřování jádrovin proti strupovitosti. Je třeba si uvědomit, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Discus - OL 35dnů či Zato 5 WG – OL 14 dnů nebo nově zaváděný Sercadis obsahující nový dosud nepoužívaný fungicid fluxapyroxad, s OL 35dnů, který při dávkování 2,5 ml/10l vody je účinný proti padlí). Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd. Lze použít i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme s výhodou u podzimních odrůd aplikovat v první polovině měsíce v ochraně proti padlí specifický přípravek proti padlí na bázi síry s krátkou OL 3 dny (Kumulus WG).
  • Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Mospilan 20 SP, SpinTor, případně inseticní biopreparát Lepinox Plus. V posledních letech zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září, přetrvávají teplé noci je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně. K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7 dnů. Pozor k ozřejmění náletu obaleče švestkového je nutné použít odlišný specifický feromonový lapák pro peckoviny – Deltastop CF. Po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře jim zůstaly povoleny k řešení pouze Mospilan 20 SP s OL 14 dnů, kterým se ošetřuje 8-10 dnů po vrcholu náletu obalečů. A nyní nejnověji je povolen k ošetření proti obaleči švestkovému SpinTor. Konečně lze použít bioinsekticid Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák a navíc s možností opakovaného použití v intervalu 10 dnů. v období déle trvajícího tlaku škůdců. Konečně výhodou Mospilanu je, že působí na všechna vývojová stadia škůdců.
  • V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Talent. V lokalitách, kde se tato choroba vyskytuje pravidelně, se doporučuje zahájit preventivní ochranu dokonce už koncem dubna.
  • U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí dobře Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí (Discus). Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami. Ekologové doporučují k ošetření proti antraknóze Borax a Champion 50 WG, proti septoriové skvrnitosti a i proti hnědému padlí přípravky (Vitisan + Kumulus WG) a proti poškození rybízu vlnovníkem rybízovým vždy postříkat ekopřípravkem Neudosan.
  • Červenec je rovněž velmi náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích je nezbytné, aby zahrádkáři po odebrání povolení k používání Falconu 460 EC urgentně použíli k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravek Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu). Má OL 21 dnů. Po stabilizaci stavu je možné pokračovat v ošetření proti padlí v aplikaci přípravkem Sercadis. Naopak při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné. Vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil Gold Combi Pepite nebo Acrobat MZ WG. Ekologové k zastavení dalších škod doporučují urgentně eradikativní a intenzivně působící přípravky zejména Kumulus WG, Kuprikol 50 a Vitisan. Proti šedé hnilobě hroznů lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u kombinovaných přípravků proti plísni nebo padlí. Začátkem července je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (přípravky SpinTor). Dle ekologů by přicházel poté v úvahu eventuálně i Lepinox Plus. Obecně v červenci je nutné zvlášť poctivě sledovat počasí pro správné ošetřování révy vinné, při deštivém pak aplikovat přípravky proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme naopak pokračovat v ošetření proti padlí révy vinné.
  • Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Též tento přípravek se používá k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Polyversum, který při expedici v malobalení pro zahrádkáře dostal příponu Biogarden se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Ekologové zde navrhují ošetření Championem 50 WG. Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů. Ekologové zde navrhují ošetření přípravkem Vitisan + Altela. Opět opakuji informaci o antraknozové skvnitosti jahodníku. Pokud se projevuje tato choroba v jahodníkové kultuře slabším postižením, pak je potřebné uhynulé rostliny nahradit zdravou sadbou a pomocí přípravků Ortiva, Score 250 EC nebo Signum se pokusit zasáhnout proti této chorobě. Bohužel se tato choroba vyskytuje v poslední době stále častěji a způsobuje především na plodech propadlé nahnědlé hnilobné skvrny, na nichž se pak tvoří masa krémově až oranžově zbarvených spor-konidií. Navíc však postihuje i další části rostliny a činí malé tmavé nekrotické skvrny na řapících a čepelích listů dále na kořenech, na kořenovém krčku a celá rostlina během krátké doby uvadne a odumře. Jde o nákazu houbou Colletotrichum acutatum, která postihuje velkoplodý jahodník především remontantně plodící odrůdy jahod. Tato nákaza se dále rozšiřuje na další rostliny na zemědělské půdě např. na jabloně, ořešák královský, plodovou zeleninu (lilek, papriku, rajčata) dále celer, kvetoucí rostliny (ostálky, sasanky, šácholan, pryskyřníky), borůvky a jiné. Ale především na jahodníkových kulturách způsobuje v některých letech až 80% ztrát. Je to po šedé hnilobě plodů druhá nejvýznamnější choroba jahodníku.
  • V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti těmto vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou síru nebo Kumulus WG a snad i akaricid Nissorun 10 WP. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri, vysázený v zimním období.
  • U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG, dle ekologů je to Champion 50 WG. Proti plísním u zeleniny je nově zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, pak musíme použít místo pro zahrádkáře restrigovaného Aliette 80 WG přípravek Ridomil Gold MZ Pepite, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ekologové zde naopak doporučují Polyversum Biogarden. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. Ekologové naopak navrhují u rajčat mezi sklizněmi Vitisan. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou. A nakonec zde ekologové mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy doporučují Bioton + AquaVitrin K. Brambory se mohou tímto přípravkem ošetřit maximálně třikrát.
  • Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaného škůdce je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých intervalech použít přípravek Neudosan AF ve 2% koncentraci. (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek též housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí se hned „zavrtávají“ do hlávek, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů (Decis Protech) nebo SpinTor s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

Vytvořeno: 29. 4. 2024
Poslední aktualizace: 29. 4. 2024 10:06