Obsah

Ochrana rostlin v květnu 2023

Typ: ostatní
ČZS informuje o ochraně rostlin
  • V období kvetení jádrovin se musíme věnovat současně ochraně proti strupovitosti i proti padlí. Doposud se v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření používaly strobilurin Discus případně Zato 50 WG v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho tyto kontaktní přípravky kombinujeme se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas 100 EC). Konečně se objevil na trhu povolený přípravek pro zahrádkáře s názvem Sercadis, který působí preventivě i léčebně nejen proti padlí ale též proti strupovitosti jádrovin. Bude tedy jednodušší dosavadní kombinaci kontaktních a systémových fungicidů nahradit Sercadisem. Účinnou látkou je zde fungicid fluxapyroxad, přípravek má dlouhou ochrannou lhůtu (35 dnů) takže se hodí především na začátek vegetace, navíc je třeba respektovat návod k používání - lze ho použít pouze 3x během vegetačního období. Pro ekologickou produkci ekologové doporučují v době maximálního rozkvětu jabloní použít k ošetření proti strupovitosti přípravek Myco-sin a proti padlí VitiSan nebo síru (Kumulus WG). V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů) houby způsobující strupovitost pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG a to pravidelně, maximálně v desetidenních intervalech. Naopak při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo by se ještě mohl použít nověji registrovaný přípravek Tercel, což je kombinace kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou léčebně působící látkou pyraclostrobin.
  • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď SpinTor případně Mospilan 20 SP.
  • Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté. Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. V současné době jsou k ošetření povoleny dva přípravky: Mospilan 20 SP a nově SpinTor. Mospilan 20 SP, který je již povolen u slivoní proti zobonoskám a u peckovin proti štítence zhoubné v dávce 2,5 g/10 l vody. Mospilan je rovněž neonikotinoidem jako dříve povolené Calypso, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc při správné aplikaci neškodí včelám. Ekologové doporučují proti pilatkám jablečným i slivoňovým postřik výluhem z tropického keře Quassia amara v kombinaci s biopreparátem Madex.
  • V průběhu měsíce včas ošetřujeme ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG je povolen pouze velkopěstitelům, zahradářům zbývá Mospilan 20 SC), dále pak jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější méra skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a při vysokém postižení odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají. Ekologové proti vlnatce krvavé doporučují Neudosan a proti listovým mšicím přírodní rostlinný insekticid NeemAzal T/S.
  • U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo účinnějším přípravkem Talent. Za deštivého počasí je potřeba ošetřit meruňky již krátce po odkvětu. Ekoterapeuti stav řeší pomocí přípravku Vitisan.
  • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révy a proti plísni révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu jedinců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (SpinTor). Během vegetace při silném tlaku obalečů lze výjimečně použít i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis), který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu náletu obalečů.
  • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který bylo stažen z registrace a z trhu pro neúčinnost, buď Mythos 30 SC, nebo přípravek Signum a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní! Ekologové k řešení této situace používají postřik Vitasanem.
  • Zaseté a vysásázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Ekologové doporučují biologický přípravek Nemaslug (parazitické hlístice Phasmarahbditis hermaphrodita), který se ve formě zálivky vpravuje do půdy. Přípravek působí 6 týdnů. Za nejméně toxický z chemických přípravků lze považovat Feramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít 4x během vegetace. Další doplňkovou metodou je použití pastí na slimáky a plzáky s atrakantem. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů a to tak, že je lákají do sklenic, které jsou částečně naplněné pivem a zapuštěné do země.

Vytvořeno: 3. 5. 2023
Poslední aktualizace: 3. 5. 2023 08:22