Obsah

Ochrana rostlin v říjnu 2019

Typ: ostatní
Český zahrádkářský svaz informuje o ochraně rostlin
  • Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité lepenky a tak ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.

  • Po sklizni ovoce navíc vždy vyčistíme plochy pod ovocnými stromy od veškerého spadlého, červivého a nahnilého ovoce. U peckovin ze stromů odstraníme „mumifikované plody“, které často pevně lpí k přilehlé větvičce, neboť tyto jsou zdrojem infekce pro moniliniovou spálu a pro moniliniovou hnilobu ovoce v následujícím roce.

  • Nebezpečnou strupovitost u ovocných stromů lze v příštím roce významně omezit postřikem 5% roztokem močoviny asi týden před opadem listů (nikdy však ne dříve!).

  • Koncem října je ještě možno ničit vlnatku krvavou na stromech. Lze použít buď přípravek Pirimor 50 WG, anebo při silném výskytu vlnatky krvavé  Mospilan 20 SP. Do postřiku vždy přidáváme smáčedlo.


Vytvořeno: 28. 8. 2019
Poslední aktualizace: 6. 1. 2020 11:14
Autor: Martin Slováček