Obsah

Ochrana rostlin v září 2023

Typ: ostatní
ČZS informuje o ochraně rostlin
  • Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce. K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.
  • Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní hořké skvrnitosti jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo přípravkem obsahujícím chlorid vápenatý a eventuálně i síru. Poslední dvě ošetření solemi vápníku mají navíc velmi příznivý efekt na delší bezproblémové skladování plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka současně ošetřují v této době před sklizní též proti sazovitosti jablek, skládkovým hnilobám a skládkové strupovitosti. Ekologové pro prevenci skládkových chorob a sazovitosti doporučují přípravky Vitisan, Kumulus WG a Myco-sin.
  • V září se vracejí mšice z bylinných hostitelů zpět na ovocné stromy a keře. Pokud dojde k projevům jejich přemnožení na ovocných kulturách, musíme ještě i nyní zasáhnout obezřetně Mospilanem 20 SC případně Neudosanem AF. Ekologové preferují zasáhnout přípravkem NeemAzal T/S.
  • Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak, aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme místo toho oškrabat borku ve spodní části kmenů a stromový lep Chemstop-ecofix natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen. Tímto opatřením předcházíme jarním holožírům listů housenkami píďalek.
  • Pokud se objeví ve fázi zaměkání hroznů deštivé počasí, příznivé pro šedou hnilobu hroznů, je třeba provést u révy vinné druhý postřik Teldorem 500 SC. Teldor Je výhodný tím, že má relativně krátkou ochrannou lhůtu (14 dnů) a kromě účinnosti proti samotné šedé hnilobě navíc i výrazně redukuje množství již vytvořeného oxidačního enzymu laccasy v nahnilých hroznech. Tento enzym především negativně ovlivňuje samotné kvasné procesy, dále způsobuje ztrátu barevnosti u červených vín, sklon k hnědnutí u bílých vín a nakonec i prázdnou, někdy až nahořklou chuť vína z takto postižených hroznů. Ekologové preferují proti šedé hnilobě hroznů provést u révy vinné postřik VitiSanem a postřik Altelou.
  • V září je v zeleninové zahradě nejzávažnějším škůdcem pochmurnatka mrkvová. Druhá generace této mouchy klade vajíčka od konce července do konce srpna, někdy až do konce září a způsobuje tzv. „červivost“ mrkve. Jedinou účinnou ochranou je překrývání mrkvových porostů netkanou textilií v období kladení vajíček (od začátku srpna do konce září). Na trhu jsou zde k dispozici dva přípravky, oba jsou i v malobalení a oba splňují podmínkypro ekologické pěstování (Neudosan či Neudosan AF a přípravek NeemAzal – T/S). Jsou registrované do zeleniny proti savým a žravým škůdcům, tedy i proti pochmurnatce v mrkvi. Ochrana pomocí těchto přípravků je zde však i při opakovaných postřicích problematická pro dlouhodobé provleklé kladení vajíček.
  • Od konce srpna přes celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou ochranou proti vrtalce pórové. Nálet vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů do listů hostitelských rostlin. Vrtalka pórová je malá dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak rostliny póru. Často se nepodaří ve správný čas provést na jaře ošetření porostů cibule a v pozdním létě postřik póru, (tj. v době hromadného rojení dospělců vrtalek). Tento účinný zákrok musí být proveden včas do začátku líhnutí larev, proto se většinou realizuje pouze u velkopěstitelů. Provádí se buď deltametrinovým přípravkem (Decis Protech, Decis Mega) nebo při ekoprodukci přípravkem Neudosan (draselná sůl přírodních mastných kyselin).
  • V září pokračujeme v ošetřování celeru proti septoriové skvrnitosti listů. K chemické ochraně je možno použít organický fungicid Score 250 EC. Další přípravek azoxystrobin Ortiva byl znovu povolen pro zahrádkáře. Aby byla ochrana účinná, je třeba s postřiky na celeru při deštivém počasí začít včas (červen až září), ošetření provádět opakovaně a přípravky střídat. Ortivu lze však použít pouze dvakrát za sezonu.

Vytvořeno: 4. 9. 2023
Poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:19