Obsah

Systém poplatku za komunální odpad

Počínaje rokem 2022 je v obci Popovice zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Výše poplatku se odvíjí od množství odpadu, které je skutečně svezeno. Základem pro zjištění tohoto množství je objem nádoby a počet jejích svozů během kalendářního roku. Evidenci svozů provádí svozová firma pomocí čárových kódů, kterými musí být všechny svážené nádoby opatřeny. 

Výši poplatku vypočítáme vždy až po skončení kalendářního roku, a to z kapacity popelnice v litrech, sazby 0,75 Kč za litr a počtu jejích svozů. Za rok proběhne celkem 26 svozů (1x za 14 dnů). V průběhu roku je samozřejmě nemusíte využít všechny - čím méně svozů, tím menší poplatek zaplatíte. Do výpočtu vstupuje také počet osob, které v nemovitosti bydlí. Vyhláškou je totiž zároveň stanovena dolní hranice 40 litrů na osobu a měsíc, což odpovídá minimálnímu ročnímu poplatku 360 Kč/osobu. Ten bude vyměřen každému občanovi i kdyby neprodukoval žádný směsný komunální odpad, a stejně tak za každý dům, ve kterém nikdo nebydlí.

Přehled o provedených svozech máte k dispozici v mapové aplikaci. Data jsou aktualizována každý měsíc. Po ukončení kalendářního roku zde najdete také výši poplatkové povinnosti za danou nemovitost.

Přehled o provedených svozech popelnic v mapové aplikaci

 

Svoz popelnic je současně doplněn o pytlový sběr směsného komunálního odpadu, pro případ, kdyby vám kapacita popelnice někdy nevystačila. Černé pytle o využitelném objemu cca 90 l koupíte na obecním úřadě za cenu 70 Kč/ks. Svozová firma je bude svážet spolu s popelnicemi přímo od vašeho domu. Nutno podotknout, že do kontejneru na objemný odpad na sběrném dvoře bude přijímán pouze odpad, který se do popelnice nevejde (koberce, matrace atd.) - žádné pytle, žádný drobný odpad. 

V takto nastaveném systému tedy platíte podle toho, jak třídíte, jak efektivně využíváte kapacitu své popelnice a kolik odpadu skutečně vyprodukujete. Tzn. do popelnice zbytečně neházejte nic, co tam nepatří a ke svozu ji přistavte pouze tehdy, až bude opravdu plná. 

 

Text vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu