Obsah

Změny v systému placení poplatku za popelnice od roku 2022

Výše poplatku vám bude vypočítána z kapacity vaší popelnice v litrech, sazby 0,75 Kč za litr a podle toho kolikrát ji necháte vyvézt. Za rok proběhne 26 svozů (1x za 14 dnů). V průběhu roku je samozřejmě nemusíte využít všechny - čím méně svozů, tím menší poplatek, tzn. do popelnice zbytečně neházejte nic, co tam nepatří a ke svozu ji přistavit pouze tehdy, až bude plná. V takto nastaveném systému platíte podle toho, jak třídíte, jak efektivně využíváte kapacitu své popelnice a kolik odpadu skutečně vyprodukujete.

Vyhláškou je zároveň stanovena dolní hranice 40 litrů na osobu a měsíc, což odpovídá minimálnímu ročnímu poplatku 360 Kč/osobu. Ten bude vyměřen každému občanovi i kdyby neprodukoval žádný směsný komunální odpad, a stejně tak za každý dům, ve kterém nikdo nebydlí.

Každá nádoba je označena čárovým kódem a každý její svoz se eviduje. Poplatek všem vyměříme až po ukončení roku, kdy budeme znát skutečný počet svozů vašich popelnic.

Svoz popelnic je současně doplněn o pytlový sběr směsného komunálního odpadu, pro případ, kdyby vám kapacita popelnice někdy nevystačila. Černé pytle o využitelném objemu cca 90 l koupíte na obecním úřadě za cenu 70 Kč/ks. Svozová firma je bude svážet spolu s popelnicemi přímo od vašeho domu. Nutno podotknout, že do kontejneru na objemný odpad na sběrném dvoře bude přijímán pouze odpad, který se do popelnice nevejde (koberce, matrace atd.) - žádné pytle, žádný drobný odpad. 

Text nové vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu