Obsah

Společnost podané ruce

Odborné sociální poradenství a pomoc se zvládáním závislostí na alkoholu, drogách, kouření, hazardu aj. nabízí bezplatné služby Centra komplexní péče pro hazardní hráče a Terapeutické centrum ve Zlínském kraji.

 

Kontakt
Pracoviště Uherské Hradiště:

Šromova 145 (v budově Kontaktního centra, bývalá „Almara“), 777 478 088
terapie.zk@podaneruce.cz; gambling.zk@podaneruce.cz
 

www.podaneruce.cz

www.gambling.podaneruce.cz

 

podané ruce