Obsah

PŘIJATÉ DOTACE

 


2015


Státní rozpočet – výkon státní správy – 186.900,-

SFŽP – návrat vesnické zeleně – 26.141,15

SFŽP – zateplení mateřské školy – 813.989,70

Zlínský kraj - kanalizační přivaděč Popovice – Vésky – 2.336.000,-

Úřad práce - pracovní příležitosti v rámci VPP – 495.653,10

 


2014


Státní rozpočet – výkon státní správy – 189.900,-

Státní rozpočet – volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR – 32.500,-

Státní rozpočet – volby do Evropského parlamentu – 23.000,-

Ministerstvo zemědělství – kanalizační přivaděč Popovice – Vésky – 15.007.000,-

Úřad práce - pracovní příležitosti v rámci VPP – 169.444,-

 


2013


Státní rozpočet – výkon státní správy – 189.200,-

Státní rozpočet – volba prezidenta republiky  - 18.089,-

Státní rozpočet – volby do PS Parlamentu ČR – 27.100,-

SZIF – nová okna a nové dveře na kulturním domě – 199.332,-

SZIF – mateřská škola v novém – 200.554,-

SFŽP – snížení imisní zátěže z dopravy v obci – 951.426,-

SFŽP – separace bioodpadů v obci – 570.009,59

Ministerstvo zemědělství – kanalizační přivaděč Popovice – Vésky – 180.000,-

Ministerstvo pro místní rozvoj – hrajeme si na zahradě – 374.871,-

Zlínský kraj – slavnostní představení a žehnání symbolů obce – 15.000,-

Zlínský kraj – osvětlení a elektroinstalace v budově ZŠ – 217.838,-

Úřad práce - pracovní příležitosti v rámci VPP – 67.500,-

 


2012


Státní rozpočet – výkon státní správy a školství – 316.600,-

Státní rozpočet – volby do zastupitelstev krajů - 23.200,-

Město Uherské Hradiště – provoz místní knihovny – 35.000,-

Zlínský kraj – restaurování sochy sv. J. Nepomuckého – 35.000,-

Zlínský kraj – hospodaření v lesích – 8.896,-

Ministerstvo školství – EU peníze školám – 190.063,60 

Úřad práce – pracovní příležitosti v rámci VPP – 36.000,-

 


2011


Zlínský kraj – neinvestiční dotace „Sčítání lidu, domů a bytů“ - 5.639,-

Zlínský kraj – pravidelná dotace na správu obce – 304.900,-

Město Uh. Hradiště – provoz místní knihovny - 35.000,-

Zlínský kraj – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - 40.000,-

Úřad práce a Evropský sociální fond – veřejně prospěšné práce - 34.000,-

 


2010


Pořízení krojových bot pro hodovou chasu

celkové náklady: 28.000,- Kč

dotace: 20.000,- Kč

Poskytovatel dotace: Nadace Děti - kultura - sport

Oprava místních komunikací

celkové náklady: 260.000,-

dotace: 166.500,- Kč

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond - Podpora obnovy venkova

Restaurování památníku obětem II. sv. války

celkové náklady: 39.750,- Kč

dotace: 20.000,- Kč

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj - Fond kultury Zlínského kraje

Revitalizace bývalého voj. objektu na sportovně rekreační areál Bukovina Popovice – 3. etapa
celkové náklady: 11.687.000,- Kč

dotace: 8.000.000,- Kč

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora regionálního rozvoje

Činnost místní knihovny

dotace: 35.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Město Uherské Hradiště

 


2009


Pořízení křovinořezu a štěpkovače dřevní hmoty
celkové náklady: 353.500,- Kč
dotace: 158.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova
 
Obnova Pamětního kříže Salvátor
celkové náklady: 21.825,- Kč
dotace: 15.200,- Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy venkova
 
Obnova Kříže na hřbitově
celkové náklady: 66.600,- Kč
dotace: 45.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj - Fond kultury Zlínského kraje
 
Územní plán Popovice – návrh
celkové náklady: 309.400,- Kč
dotace: 100.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj – Podpora obnovy venkova
 
Revitalizace bývalého voj. objektu na sportovně rekreační areál Bukovina Popovice – 2. etapa
celkové náklady: 12.536.000,- Kč
dotace: 8.000.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora regionálního rozvoje
 
Činnost místní knihovny
dotace: 60.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Město Uherské Hradiště