Obsah

monitor Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/

Rozpočet Popovice

Finanční transfery
15,29 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 234 800 Kč
Upravený rozpočet 2 048 500 Kč
Skutečné plnění 1 920 489 Kč
Plnění 93,75 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 234 800 234 800 136 969 58,33
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 45 000 15 000 33,33
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 1 711 900 1 711 858 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 56 800 56 662 99,76
Celkem 234 800 2 048 500 1 920 489 93,75
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 10x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 25x | 17.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 43x | 08.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 46x | 21.02.2022