Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, jmenuji pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, zapisovatelkou okrskové volební komise v obci Popovice paní Ing. Leonu Gabrielovou.

Vyvěšeno: 9. 8. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět