Obsah

Zpět

Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí a dalších oprávněných osob, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni (k. ú. Popovice u Uherského Hradiště) (39.51 kB)

 

Informace o dalším postupu při zjišťování potřebných údajů, týkajících se identifikace vlastníků, získáte na pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučeném pracovišti Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, 686 66 Uherské Hradiště, na telefonu: 572 523 421 nebo kl. 465, nebo na e-mailové adrese: jana.sedlackova@uzsvm.cz nebo jana.cervinkova@uzsvm.cz, a na internetových stránkách www.uzsvm.cz, kde lze také nalézt kompletní seznam v rámci celé republiky.

Vyvěšeno: 22. 2. 2022

Zodpovídá: Martin Slováček

Zpět