Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Volební místnost bude jenom na obecním úřadě

Volební místnost pro volby ve dnech 2. a 3. 10. 2020 nebude ve škole, jak bylo původně oznámeno, ale na obecním úřadě. Důvodem je zrušení letošních hodů. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Martin Slováček
#

Popovjánek přijímá nové členy

Taneční soubor Popovjánek během měsíce září přijímá nové členy. Zveme děti ve věku 6 - 10 let, které se rády "hýbou v rytmu" a chtěly by to zkusit v našem souboru, aby přišly v pátek 4. září v 16:30 (případně v pátek 11. nebo 25. září vždy v 16:00) do klubovny Popovjánku v kulturním domě - vstup bočním vchodem. Nejlépe v doprovodu jednoho z rodičů nebo jejich dospělého zástupce. Těšíme se na nové kamarády.
celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Martin Slováček

Změny v provozu zdravotního střediska v Kunovicích

Praktičtí lékaři MUDr. Jarmila Bartošová a MUDr. Dušan Helia uskutečnili zásadní změny v provozu svých ordinací. Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor: Martin Slováček
#

Nakládání s odpadem v době ohrožení koronavirem

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Martin Slováček

Pytle na plast jsou opět k dostání

Informujeme občany, kteří v posledních dnech měli zájem o zakoupení žlutých pytlů na plastový odpad či je neobdrželi při úhradě poplatku, že pytle jsou již opět k dispozici na obecním úřadě. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Martin Slováček

Mateřská škola zve k seznámení - do odvolání POZASTAVENO!

Vážení rodiče, Mateřská škola Popovice vám a vašim dětem mladším 3 let nabízí možnost seznámit se s prostředím mateřské školy. Počínaje 10. březnem si můžete s vaším dítětem do mateřské školy přijít hrát vždy v úterý od 10:15 do 11:15. S sebou si přineste přezutí pro sebe i pro dítě. Těší se na vás zaměstnanci Mateřské školy Popovice. celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor: Martin Slováček
Charita Uherské Hradiště – Odlehčovací služba Pohoda 1

Charita Uherské Hradiště – Odlehčovací služba Pohoda

Charita Uherské Hradiště otevřela v Kunovicích v ulici Cihlářská, č. p. 536 (za hřbitovem) novou odlehčovací službu, která je určená pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 19 let. Smyslem služby je umožnit rodině nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Službu je možné využít dle potřeby - jednorázově i pravidelně. Služba je otevřena každý pracovní den od 7:00 do 18:00. Více informací obdržíte na telefonním čísle 730 550 841.
celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Martin Slováček

Nová služba vyjádření k existenci sítí

Bezplatná webová služba pro občany - stavebníky, která umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Martin Slováček

Upozornění pro občany na podomní prodej v naší obci


ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2018


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro majitele psů


ostatní | 28. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních, podzemních sítí

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA celý text

ostatní | 29. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Kanalizační přivaděč z Popovic do Vések je v provozu


ostatní | 26. 2. 2015 | Autor: Správce Webu

VOLBY - podrobné výsledky v dalších obcích našeho okresu

Volby konané 10.10. - 11.10.2014 celý text

ostatní | 15. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Výzva občanům - Přispějte do fotoarchívu obce


ostatní | 18. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Projekt - veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci celý text

ostatní | 7. 7. 2014 | Autor: Správce Webu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

23. - 24. 5. 2014 celý text

ostatní | 4. 6. 2014 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro občany

pozemky společnosti FVK Global a.s. celý text

ostatní | 8. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR

25. a 26. 10. 2013 celý text

ostatní | 26. 10. 2013 | Autor: Správce Webu

Vyjádření k návrhu na vyhlášení – Přírodní památka Popovické rybníky

dokument naleznete v příloze celý text

ostatní | 10. 4. 2013 | Autor: Super Admin
#

Volby 2013

Jak volili občané Popovic se dozvíte v příloze. celý text

ostatní | 2. 2. 2013 | Autor: Super Admin

Výsledky volby prezidenta ČR

11.- 12. 1. 2013 celý text

ostatní | 11. 1. 2013 | Autor: Super Admin
#

Reastaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

V Popovských listech s datem vydání 21. prosince 2011 byla zveřejněna podrobná informace o velkém poškození jediné sochy v památkovém fondu obce – sochy sv. Jana Nepomuckého. Obnova této figurální plastiky byla prováděna v ateliéru MgA. Veroniky Medkové. Pod jejíma rukama socha opět nabyla původní podobu a svou krásnou dřevořezbou se bude podílet na důstojném prostředí kostela P. Marie Růžencové. Rovněž na druhou etapu restaurování tohoto uměleckého díla byla poskytnuta dotace z Fondu kultury Zlínského kraje. Fond kultury plní své důležité poslání při záchraně kulturního dědictví obcí, mikroregionů i celého kraje. Pro nás je to pak velkou výzvou, abychom i nadále rozvíjely tradice a rovněž i svůj pozitivní vztah ke svému sídelnímu útvaru skrze bohatou historii a v duchu odkazu předcházejících generací. Na druhou etapu záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého poskytl obci Zlínský kraj v letošním roce částku 35.000,- Kč. celý text

ostatní | 20. 11. 2012 | Autor: Super Admin

Výsledky voleb 2012

Do zastapitelstev krajů konané 12. a 13. 10. 2012. celý text

ostatní | 16. 10. 2012 | Autor: Super Admin
#

P. Bedřich Jagoš jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice

Dne 30.3.2012 při pouti ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice v Kroměříži jmenoval arcibiskup Jan Graubner P. Bedřicha Jagoše čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Otec Bedřich je nyní v klášteře sester řádu Navštívení Panny Marie, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž.

Dodatečně blahopřejí, v modlitbách vzpomínají, pevné zdraví a Boží požehnání přejí farníci z Popovic a z Podolí.

Petr Šácha celý text

ostatní | 19. 4. 2012 | Autor: Super Admin

Protestní akce za změnu rozpočtového určení daní

Popovice se připojují k protestní akci za změnu rozpočtového určení daní.

Obce a města, která se aktivně připojila k úsilí za spravedlivé financování regionů připomínají potřebnost změny RUD vyvěšenými vlajkami.

Tisková zpráva Sdružení místních samospráv (SMS ČR), 31. října 2011. celý text

ostatní | 7. 11. 2011 | Autor: Super Admin
#

TUFÍR CUP

1. ročník TUFÍR CUP celý text

ostatní | 11. 7. 2011 | Autor: Super Admin

Ocenění

Starostka obce Popovice s rozhodnutím zastupitelstva udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ : celý text

ostatní | 25. 5. 2011 | Autor: Super Admin

Výsledky regionálního kola verbuňku dětských interpretů

V sobotu 21.května 2011 se od 13.00 hod. uskutečnilo v Popovicích Regionální kolo verbuňku dětských interpretů. celý text

ostatní | 25. 5. 2011 | Autor: Super Admin
#

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

Koledovaly tři skupinky koledníků děti z Popovjánku.

Celkově bylo vybráno 19.988,- Kč.

Děkujeme všem dárcům a také dětem a vedoucím skupinek: Blance Zelinkové, Josefu Wasserbauerovi a Tomáši Lykovi. celý text

ostatní | 8. 1. 2011 | Autor: Super Admin

DEN OBCE

V sobotu 14. srpna se v Amfíku Bukovina Popovice uskutečnil Den obce. Obec oslavovala 790 let od první písemné zmínky. Ve velké hale Amfíku byla pro návštěvníky připravena výstava o historii obce včetně kopií listin z roku 1220, 1228 a 1258, kde se název obce objevil. Spolky a organizace připravily nádherné prezentace o své činnosti. Do této akce se zapojila také spousta jednotlivců, kteří připravili výstavu svých prací nebo předmětů svých zájmových činností. Ve čtyřhodinovém maratonu vystoupení všech možných žánrů se představili sdružení, organizace, jednotlivci i různá uskupení. Pro děti i dospělé si připravily některé organizace různé zajímavé soutěžení: střelbu ze vzduchovky, folklorní kvíz, slalom s míčem, tahání vody koštýřem... Děti se mohly vyřádit na nafukovací skluzavce a trampolíně. Součástí žánrově pestrého kulturního programu bylo obnovení slavností Dožínek, které si podle starých písemných záznamů připravilo sdružení SPOT Slunéčko. V čele dožínkového průvodu jel kočár a ten mohli případní zájemci později využít k projížďce. Večer následovala zábava s CM Mladí Burčáci v Malém Amfíku, na velkém podiu pak vyhrávala DH Hradčovjanka, kterou vystřídala místní rocková kapela ZZ Bar. Poslední návštěvníci se rozcházeli dlouho po půlnoci, tedy spíše v brzkých ranních hodinách.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do příprav této organizačně náročné akce i těm, kteří prezentovali svou činnost formou výstavy či vystoupením. Děkujeme také všem divákům, kteří v hojném počtu přišli tuto akci podpořit.

Jitka Nováková, starostka obce celý text

ostatní | 28. 11. 2010 | Autor: Super Admin
#

Ocenění Vinařská obec 2010

Ocenění - Vinařská obec roku 2010, které získala naše obec je přirozeným vyústěním kvalitní práce občanů Popovic, jak uvedl p. Antonín Mach. Toto ocenění je udělováno již tradičně od počátků slavností vína. celý text

ostatní | 20. 10. 2010 | Autor: Super Admin
#

Turnaj v nohejbalu

"O pohár starostky obce" celý text

ostatní | 13. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Nohejbal

31. července 2010 celý text

ostatní | 11. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Volby 2010

Volby do zastupitelstev obcí. celý text

ostatní | 6. 10. 2010 | Autor: Super Admin
#

Vítání občánků 27.6. 2010

Poslední červnovou neděli byli na obecním úřadě slavnostně přivítáni naši noví občánci: Michal Tvrdoň, Karolína Dlouhá a Tomáš Janků.

Jako vždy je přivítal předseda sociální komise pan Stanislav Sedláček a starostka obce Jitka Nováková a společně s nimi také básničkou a písničkou o něco starší kamarádi: Natálka Lyková, Gábinka Martinková, Dominik Šrámek, Kristýnka Martinková a Lenka Wasserbauerová . Rodičům a dětem přejeme zdraví, štěstí a spoustu krásných společných chvil. celý text

ostatní | 27. 7. 2010 | Autor: Super Admin

Regionální přehlídka dětského verbuňku

Termín a místo realizace: 23.5. 2010 –13:00 hod. Kunovice
Zkoušky: 10:00 – 12:00 hod. ( Slovácká búda Kunovice)
CM Mladí Burčáci celý text

ostatní | 2. 5. 2010 | Autor: Super Admin

Tříkrálová sbírka 2010

Desátá Tříkrálová sbírka celý text

ostatní | 11. 1. 2010 | Autor: Super Admin

Konference starostů a knihovníků

24. 11. 2009 se v našem kulturním domě uskutečnila Konference starostů a knihovníků regionu Uherské Hradiště. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, která toto setkání pořádá již několikátý rok, se rozhodla ukázat ostatním zřizovatelům knihoven, že i v malé knihovně se dají dělat velké věci a naše knihovna jde v tomto směru příkladem. Přítomných 70 účastníků konference (starostů a pracovníků knihoven) nejprve v přísálí KD přivítala starostka obce a krátce jim naši obec a život v ní představila, po té následovala přednáška PhDr. Víta Richtera, ředitele Knihovnického institutu NK Praha o knihovnických standardech a jejich plnění na okrese Uh. Hradiště. Se zajímavým povídáním o Regionální literatuře (od B. Beneše Buchlovana k Jiřímu Jilíkovi) vystoupil Bc. Radovan Jančář, ředitel knihovny v Uh. Hradišti. Pěknou prezentaci o naší knihovně připravila Marcela Andrýsková, ale onemocněla, přednesla ji starostka obce. Doprovodnými akcemi, které konferenci zpestřili byli: prodej knih knihkupectví Portal, prodej bibliofilií F. Kožíka připravený p. Kolerem, ukázka balení knih a výstava regionální literatury. Po prohlídce knihovny byli přítomní pozvání na občerstvení, které bylo připraveno v hlavním sále. Při neformálním povídání a výměně zkušeností nejenom v knihovnické činnosti většina přítomných pochválila naši knihovnu i celý průběh a připravenost tohoto setkání.

Jitka Nováková, starostka obce celý text

ostatní | 30. 11. 2009 | Autor: Super Admin

Vítání občánků

V neděli 27. září se na obecním úřadě uskutečnilo vítání nových občánků naší obce.

Jsou to : Jana Šestáková, Anna Šáchová, Václav Malina, Kristýna Szaboová a Samuel Potomák.

Slavnostní program pro ně připravila sociální komise. Rodičů, i dětem popřál do života hodně zdraví a štěstí předseda sociální komise pan Stanislav Sedláček a starostka obce Jitka Nováková. Básničkami a písničkou je přivítaly děti z Mateřské školy: Gábinka Martinková, Natálka Lyková a Dominik Šrámek, o hudební doprovod se postaraly Kristýna Martinková, Radka a Petra Novákovy. celý text

ostatní | 8. 10. 2009 | Autor: Super Admin
#

Turnaj v nohejbalu 2009

V pondělí 28. září se na hřišti za kulturním domem uskutečnil turnaj v nohejbalu o Pohár starostky obce. Sportovního klání se zúčastnilo deset soutěžních dvojic. Vítězné tažení předvedla dvojice Tomáš Tetera a Tomáš Hladný. Krásné druhé místo vybojovali Vladimír Medek a Miroslav Hanáček. Na 3. příčce se umístili Petr Tureček a Marek Hanák. Děkujeme všem sportovcům za účast a pěkný sportovní zážitek. Za podnět, přípravu a realizaci celé akce patří dík sportovní komisi obecního úřadu: Radimu Slunečkovi a Josefu Šáchovi. Panu Františku Turečkovi děkujeme za pohotovou fotodokumentaci a prezentaci celé akce ve Slováckém deníku. celý text

ostatní | 8. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Popovjané reprezentovali na Slavnostech vína

V sobotu a neděli 12. a 13. září 2009 reprezentovali členové SPOTu Slunéčko naši obec na již tradičních Slavnostech vína a Dni otevřených památek v Uh. Hradišti. celý text

ostatní | 16. 9. 2009 | Autor: Super Admin
#

Den otevřených dvěří v kuchyni MŠ

Ve čtvrtek 10. září v době od 16 do 18 hodin se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy jste se mohli přijít podívat na novou podobu zrekonstruované kuchyně mateřské školy a jejích skladových prostor. celý text

ostatní | 10. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Zveřejnění návrhu OOP územního plánu Popovice

Po dobu od 9.9.2009 do 26.10.2009 bude na úřední desce obecního úřadu Popovice a na úřední desce MÚ Uh. Hradiště vyvěšeno oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy územního plánu Popovice a zveřejněn návrh tohoto opatření.
V době od 25.9. do 26.10. 2009 je možno do tohoto návrhu nahlédnout na Městském úřadě v Uh. Hradišti nebo na obecním úřadě v Popovicích.
Veřejné projednání návrhu se uskuteční 26. října 2009 v 16 hodin na obecním úřadě v Popovicích.
Uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky mohou nejpozději při veřejném projednání. celý text

ostatní | 9. 9. 2009 | Autor: Super Admin
#

Zahájení školního roku v Popovicích

V úterý 1. září zahájili žáci ZŠ v Popovicích začátek školního roku 2009/2010. 15 žáčků první třídy slavnostně přivítala na OÚ starostka obce Popovice Jitka Nováková, starosta obce Podolí Ing. Miroslav Křižka a také ředitel ZŠ Popovice Mgr. Vít Černý spolu s třídní učitelkou Danou Kovářovou.

Všem žákům i studentům přejeme mnoho úspěchů jak ve školních lavicích , tak i mimo ně. celý text

ostatní | 2. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Rozhovor s Jakubem

rozhovor naleznete v příloze celý text

ostatní | 3. 7. 2009 | Autor: Super Admin
#

Jakub Tomala králem verbířů

Jakub Tomala – to je jméno, které mezi folkloristy nemusíte představovat, a to nejenom v regionu. Jeho působnost a popularita již dávno přesáhla hranice okresu, ba i kraje. Ale i když působí v muzice z Míkovic, v muzice z Uh. Hradiště, donedávna byl kantorem ve Znojmě, a je zaangažovaný do spousty dalších spolků a aktivit – stále je to Jakub Tomala z Popovic.
- Skromný kluk, který přes své mládí, dokázal pro popovskou kulturu udělat veliký kus práce.
- Dobrý kamarád se srdcem na dlani, vždycky ochotný podat pomocnou ruku.
- Oblíbený kantor, za kterým jeho studenti neváhají přijet více než stovku kilometrů, aby ho podpořili.
- Výborný zpěvák a muzikant, který dokáže tanečníkům zahrát tzv. „pod nohy“.
- A teď také Král verbuňku – vítěz Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2009.

Jakube, díky za to, co jsi udělal a stále děláš pro Popovjánek, pro lidi ve svém okolí i pro celé Popovice.
Díky za krásné reprezentování naší obce!

Jitka Nováková celý text

ostatní | 2. 7. 2009 | Autor: Super Admin

Slavnostní přijetí ročníku 1949

V sobotu 13.6.2009 bylo na OÚ v Popovicích slavnostně přijato starostkou obce Jitkou Novákovou a místostarostou Jaroslavem Brabcem, který patří také mezi jubilanty, 19 místních občanů a rodáků obce Popovice, kteří v letošním roce dosáhnou krásného jublilea 60ti let. S kulturním programem zde vystoupily holky ze sdružení SPOT Slunéčko. Jubilantům srdečně gratulujeme! celý text

ostatní | 23. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Volby do Evropského parlamentu 2009

5. a 6.června 2009 celý text

ostatní | 7. 6. 2009 | Autor: Super Admin

POPOVICE V REGIONÁLNÍ TELEVIZI

Na krátké zpravodajství o tom, jak se žije v Popovicích se můžete podívat na webové stránce RTA - regionální vysílání .

Toto zpravodajství vyhledáte v sekci VYHLEDÁVÁNÍ (vpravo) - Zlínsky kraj, 19.5.2009, RTA minuty z regionu. celý text

ostatní | 22. 5. 2009 | Autor: Super Admin
#

Vítání občánků

V neděli 26. dubna 2009 proběhlo na obecním úřadě v Popovicích první letošní vítání nových občánků naší obce. Byly to tentokrát samé princezny: celý text

ostatní | 6. 5. 2009 | Autor: Super Admin
#

Vázání turčáku

Dvě březnové neděle, 15. tého a 29.tého, uspořádalo SPOT Slunéčko další ročník Výuky kunovského vázání turčáku. V neděli 15.3. paní Stašková a Sochorcová, obě z Kunovic, předvedly svoje umění úvazu a snažily se ho předat účastnicím této výuky. 29.3. proběhla opět výuka a hlavně beseda ohledně údržby krojů pod dohledem p. Staškové a p. R. Malinové. celý text

ostatní | 5. 4. 2009 | Autor: Super Admin
#

ČT1 NATÁČELA V POPOVICÍCH

Ve středu 26.3.2008 v dopoledních hodinách natáčela ČT1 v Popovicích v Místní knihovně reportáž o přípravě na Noc s Andersenem. Tuto reportáž jste mohli shlédnout v pátek 28.3.2008 v 12.30 hod v pořadu Sama doma nebo ji můžete shlédnout i dnes na webových stránkách České televize. Zde je několik fotek z natáčení. celý text

ostatní | 3. 4. 2009 | Autor: Super Admin
#

Eliška "ze mlejna" z Popovic

V loňském roce bylo vyhlášeno ČT a Českým rozhlasem 1. kolo celostátní soutěže "Princezna a princ české pohádky". Záštitu celé soutěže převzal režisér Zdeněk Troška. Jednalo se o národní soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace (výtvarné a pohybové). Tato soutěž byla určená pouze dívkám, rozdělena byla dle věku do tří kategorií. V každé kagegorii bylo 300 dívek, z nichž postupně odborná porota (ve složení V. Harapes, E. Hrušková, J. Přeučil, A. Cibulka, G. Macků a další známé osobnosti) vybírali postupující do dalších kol. Děvčata si již v 1. kole vybrala svou oblíbenou pohádkovou bytost (princezny, zvířata, víly..), za které celou dobu vystupovala a plnila různé úkoly. Soutěž probíhala od dubna - do prosince (co 2 měsíce) v krásném prostředí mramorového sálu pražské Lucerny. Eliška Martincová se ve své kategorii B (9-10 let) probojovala mezi 10 finalistek, ovšem závěrečného finálového kola (14.12.) se bohužel nezúčastnila - přicestovala až na slavnostní galavečer do pražského hotelu DUO, kde bylo vyhodnocení a udělení titulu "Princezny české pohádky". Všech 30 dívek (finalistek 3 kategorií) muselo přicestovat v kostýmech těch, za které celou dobu soutěžily. Eliška soutěžila za Elišku (z Princezny ze mlejna) a možná jí tato postava byla blízká i tím, že své jméno dostala skutečně díky pohádce. Kromě hezkých cen si Eliška odnesla i zvláštní cenu poroty za výtvarný projev, kterou přebírala z rukou ilustrátorky Inky Delevové (na výkrese A2 zachytila ples pohádkových postav u "popovského rybníka" , použila tuš, anilinové barvy a sůl). Pořadatelé ocenili u všech soutěžících jazykový projev a "nebojácnost" dívek před mikrofonem, či kamerou. Eliška byla na mikrofon i publikum zvyklá - vloni vystupovala v části vánočních koncertů Stříbrňanky, letos s pěveckým souborem Dvořák. Ač má spoustu mimoškolních aktivit mimo rodnou vísku (dramatický kroužek, flétnu, keramiku, gymnastiku, mažoretky) - přece jen má Popovice nejraději a dokázala o nich "básnit" i v Praze. celý text

ostatní | 19. 3. 2009 | Autor: Super Admin

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 30. listopadu 2008 se na obecním úřadě v Popovicích uskutečnilo vítání občánků. Nové občánky přivítala starostka Jitka Nováková a předseda soc. komise Stanislav Sedláček. Se svým programem je také přivítaly děti ze ZŠ Popovice. celý text

ostatní | 12. 12. 2008 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA

Mikroregion Dolní Poolšaví Vás srdečně zve na koncert dechové hudby
Stříbrňanka,
který se uskuteční v sobotu 13. prosince 2008 od 18:00
ve sportovní hale v Kunovicích.
Vstupné je 80,- Kč, pro důchodce a děti do 15let je poloviční sleva.
Autobus odjíždí v 17.15 z Popovic a v 17:25 z Podolí a je zdarma.
Doprava zpět je taktéž zajištěna ihned po skončení koncertu. Na
tuto akci není potřeba se nikde hlásit, vstupenky budou k dostání přímo ve
sportovní hale v Kunovicích. celý text

ostatní | 27. 11. 2008 | Autor: Super Admin

VOLBY 2008 17.-18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konané 17.-18.10.2008. celý text

ostatní | 25. 10. 2008 | Autor: Super Admin
#

Volby do Senátu parlamentu ČR 2008

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008


Výsledky hlasování
Obvod: 81 - Uherské Hradiště
Obec: Popovice celý text

ostatní | 25. 10. 2008 | Autor: Super Admin

HODY 2008

Jako již tradičně i letos se v Popovicích konaly Slovácké hody s právem. Tentokrát první řijnová neděle připadla na 5tého a tak se popovské hody uskutečnily o tomto víkendu, tedy 4. a 5. října. Hodového průvodu se účastnilo 14 krojovaných párů hodové chasy. Hodová chasa pilně nacvičovala od začátku srpna. Choreografii hodového pásma a celý nácvik vedla Jitka Nováková. V letošním roce byli stráci pouze jedni a to Lukáš Neděla a Barbora Bárová. V průvodu je doprovázela DH Hradčovjanka, která společně s CM Čardáš hrála i v sobotu večer na hodové zábavě. CM Čardáš jste si mohli poslechnout a zatancovat si při ní či zazpívat i v sobotu odpoledne před obecním úřadem.

Srdečně děkujeme všem účastníkům, organizátorům a všem, kteří pomáhali s uskutečněním letošních hodů! celý text

ostatní | 9. 10. 2008 | Autor: Super Admin

SUPRONET

Poskytovatel služby SUPRONET: SUPRO spol. s.r.o. celý text

ostatní | 24. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Popovjané na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti

13. a 14. září 2008 celý text

ostatní | 15. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Babský fotbal

Baby z Popovic versus baby z TESCA celý text

ostatní | 15. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. celý text

ostatní | 7. 9. 2008 | Autor: Super Admin

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V POPOVICÍCH

V letošním roce připadlo 1. září na den, kdy děti po prázdninách znovu zasedly do školních lavic. V Popovicích byl nový školní rok zahájen slavnostním přijetím prvňáčků na OÚ. 12 prvňáčků přivítala starostka obce Popovice Jitka Nováková, starosta obce Podolí Miroslav Křižka a ředitel ZŠ a zároveň třídní učitel I. třídy Mgr. Vít Černý. Ostatní žáci zahájili nový školní rok ve svých třídách. Přejeme jim hodně úspěchů jak ve škole, tak i mimo ni. celý text

ostatní | 31. 8. 2008 | Autor: Super Admin

PARTYZÁNSKÝ BĚH

V sobotu 30.8.2008 uspořádala sportovní komise při OÚ Popovice orientační závod pro děti i dospělé s názvem Partyzánský běh. Počasí přálo a "partyzáni" mohli absolvovat celkem 16 stanovišť. Při nich si mohli ověřit svoje znalosti z topografie, ze zeměpisu, přírodopisu, ze zdravovědy, mohli si vyzkoušet svoji zručnost, ale i fyzickou zdatnost. Celá trasa byla vedena z fotbalového hřiště lesní cestou k myslivecké chatě, odtud ke kapličce , Pod kameníky, k rybníkům a zpět na fotbalové hřiště. Běhu se zúčastnilo na 30 závodníků. Všichni byli odměněni a ti nejzdatnější v různých kategoriích dostali ještě navíc pěkné ceny. Na jednotlivých stanovištích vypomáháli zástupci téměch všech složek působících v obci. Sportovní komise OÚ Popovice děkuje všem za účast a za pomoc při organizování celé této akce. celý text

ostatní | 30. 8. 2008 | Autor: Super Admin
#

Vítězem rybářských závodů v Luhačovicích Jiří Viktora

Ve dnech 10.-11.5.2008 v době od 12:00 do 12:00 se konal 58. ROČNÍK JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ DOSPĚLÝCH
(VĚK OD 16 DO 100 LET) „O PUTOVNÍ POHÁR LÁZNÍ LUHAČOVICE a.s.“ Těchto závodů se zúčastnili i popovičtí rybáři. celý text

ostatní | 11. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Jdu Slováckem krásným

JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM se jmenuje soubor národopisných reportáží a fejetonů Jiřího Jilíka, ilustrovaných slováckobretoňským malířem Moarchem Evenem.

S autorem i jeho kamarádem malířem se v knize společně vydáme na Dolňácko, Podluží, Kopanice, Uherskobrodsko, Kyjovsko i na Hanácké Slovácko, abychom byli svědky starodávných zvyků a účastnili se slavností, při nichž ožívají lidové tradice. Budeme svědky jarního zvykosloví v několika obcích v Poolšaví (Hradčovice, Veletiny, Podolí, Popovice - kde se vydáme na Velký pátek ke kapličcce Panny Marie Růžencové), hodů ve Velkých Bílovicích, stavění máje v Lanžhotě, necháme se pozvat na zabijačku zpěváky z Hluku, a na draní peří do Podolí, prožijeme několik dnů na Slováckém roku v Kyjově, poznáme někdejší i novodobé handrláky v Kunovicích, zúčastníme se živého Betléma v Hroznové Lhotě.

Náklad knihy nepůjde do běžné knižní distribuce a je omezený jen na počet předem objednaných kusů.

Nyní máte možnost si knihu zakoupit na obecním úřadě v Popovicích za 190,- Kč. celý text

ostatní | 8. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Vítání občánků

Neděle 29.6.2008 celý text

ostatní | 30. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Slavnostní přijetí ročníku 1948 a 1958

Poslední červnový víkend bylo na obecním úřadě pořádně rušno. V sobotu 28. června se zde uskutečnilo od 14 hodin slavnostní přijetí našich spoluobčanů narozených v roce 1948. Ke slavnostnímu přípitku pozvedlo číši spolu s předsedou sociální komise Stanislavem Sedláčkem a starostkou obce 18 občanů, kteří v letošním roce oslavili, či teprve oslaví krásné životní jubileum.
O hodinu později se za stejným účelem na obecním úřadě sešlo 22 jubilantů, kteří mají ve svém datu narození rok 1958. S kulturním program
zde vystoupili Kristýnka Masaříková, Kristýnka Martinková, Radka a Petra Novákovy.

Srdečně všem blahopřejeme!
Ročník 1948 celý text

ostatní | 30. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Všímejme si, co se děje kolem nás....

Jistě k následujícím obrázkům není co dodávat. Jen možná to, že asi "nevybité a nudící se" ruce vandalů kromě všech oken na budově strážnice bývalé střelnice a také luxfer na budově kulturního domu si vybraly za terč i kříž na horním konci na Klincích. Na rozbití desky kříže museli tito vandalové jistě vynaložit obzvláště velké síly. Prosíme proto, abyste si více všímali okolí a hlavně co se děje nekalého kolem nás. V takovémto případě prosím informujte o tomto dění na tel. č.724 178 670 nebo přímo na policii ČR na tel. č. 158. Děkujeme! celý text

ostatní | 1. 5. 2008 | Autor: Super Admin

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

30. března 2008 celý text

ostatní | 6. 4. 2008 | Autor: Super Admin

NEŽ ZAČNETE VYPALOVAT TRÁVU

Než začnete vypalovat trávu ...

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. celý text

ostatní | 5. 3. 2008 | Autor: Super Admin
#

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008 celý text

ostatní | 9. 1. 2008 | Autor: Super Admin

INFORMACE PRO UŽIVATELE INTERNETU

Kontakt na poskytovatele internetu, kteří provedli v Popovicích prezentace: celý text

ostatní | 27. 12. 2007 | Autor: Super Admin

MANAŽER ROKU 2005

20.6.2006 proběhlo v Praze na Žofíně vyhlášení soutěže Manažer roku 2005. Mezi vyhodnocenými v TOP 10 byl i náš spoluobčan, pan Antonín Koníček, majitel firmy KOVOKON Popovice ,s.r.o. a zároveň vyhodnocen i jako manažer odvětví - výroba základních kovů, hutních a kovo výrobků. celý text

ostatní | 15. 12. 2007 | Autor: Super Admin
#

JEŽÍŠKOVA DÍLNA

V sobotu 8.12.2007 přišlo do kulturního domu přes sto dětí i dospělých, aby si v rámci Ježíškovy dílny vlastnoručně vyrobili přáníčka, dárečky nebo dekorace s tématikou blížících se Vánoc.
Děti si tak mohly odnést vánoční svícny, voskové zvonečky, ozdoby na stromeček, keramické hrnky a džbánky ozdobené ubrouskovou technikou, roztomilé zvonečky, nebo několik druhů přáníček z včelího papíru, zdobeného kartonu, sádrových andělíčků či krásné dekorace na okno. Všem těm, kteří přiložili ruku k dílu a pro děti i jejich rodiče pomohli připravit pěkné tvořivé odpoledne, srdečně díky.

Děkujeme srdečně také sponzorovi - firmě CFA+H s.r.o. Uh. Hradiště za dodaný materiál. celý text

ostatní | 13. 12. 2007 | Autor: Super Admin
#

TURNAJ V PEXESU

Bližší informace a přihláška v příloze. celý text

ostatní | 26. 11. 2007 | Autor: Super Admin

SETKÁNÍ POPOVICKÝCH DŮCHODCŮ

V sobotu 10. listopadu 2007 se v kulturním domě v Popovicích uskutečnilo již tradiční Setkání popovických důchodců. Pro více než stodvacet seniorů bylo připraveno pohoštění a skvělá svíčková, kterou navařil pan kuchař Důbrava. Během setkání pro seniory zatančily děti z Popovjánku a jako překvapení bylo vystoupení pěveckého sdružení BUDU - Buchlovický důchoďák, pod vedením Mgr. Antonína Gajdoše. Poté si senioři mohli zatančit a zazpívat při kapele Boršická čtyřka. celý text

ostatní | 15. 11. 2007 | Autor: Super Admin

Vítání občánků

16. září 2007 celý text

ostatní | 11. 10. 2007 | Autor: Super Admin

Vítání občánků

30.září 2007 celý text

ostatní | 10. 10. 2007 | Autor: Super Admin

SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM 2007

6. a 7. října se uskutečnily v naší obci Slovácké hody s právem.
Stárci roku 2007:
starší stárci: Miroslav Bičan a Petra Šimková
mladší stárci: Petr Marek a Radka Nováková
Hodového průvodu se zúčastnilo 20 párů + děti z dětského souboru Popovjánek. Do kroku i k tanci jim vyhrávala dechová hudba Hradčovjanka. Před obecním úřadem od 16. hod. vyhrávala cimbálová muzika Mladí Burčáci.
Podstárci Jakub Hanáček a Petra Nováková přivedli hodový průvod k mladšímu stárkovi. celý text

ostatní | 9. 10. 2007 | Autor: Super Admin
#

Zkoušky na Slovácké hody s právem 2007

Od poloviny srpna se v kulturním domě v Popovicích schází na 30 děvčat a chlapců, kteří jako krojovaná popovská chasa 6. a 7.září 2007 opět po roce oživí krásnou tradici : Slovácké hody s právem. Zatím se učí taneční kroky, písničky a nacvičují hodové pásmo, které by měli předvést na hodové zábavě. Kdo by měl zájem se k nim připojit je srdečně zván na zkoušky, které se konají převážně v úterý a v neděli od 18.30 hodin v kulturním domě. celý text

ostatní | 18. 9. 2007 | Autor: Super Admin

INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Očkování lišek celý text

ostatní | 16. 9. 2007 | Autor: Super Admin
#

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2007

Popovjané na Slavnostech vína v Uherském Hradišti celý text

ostatní | 9. 9. 2007 | Autor: Super Admin
#

Zahájení školního roku 2007/2008

V pondělí 3.9.2007 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2007/2008 a již tradiční přivítání prvňáčků na OÚ v Popovicích. Nejprve tedy prvňáci zasedli na židle v zasedací místnosti OÚ v Popovicích a pak mohli zasednout do školních lavic, do kterých se určitě už moc těšili. Úvodního slova se ujala starostka Jitka Nováková a spolu s ředitelem ZŠ Mgr. V. Černým a třídní učitelkou Mgr. L. Perutkovou jim popřáli mnoho úspěchů ve škole. celý text

ostatní | 3. 9. 2007 | Autor: Super Admin

Turnaj v malé kopané

V sobotu 11.8.2007 se uskutečnil na hřišti u KD ve Veletinách Turnaj v malé kopané mezi :

OÚ Podolí
OÚ Veletiny
OÚ Popovice
DH Hradčovjanka celý text

ostatní | 16. 8. 2007 | Autor: Super Admin

60. výročí TJ Zavažan Kálnica

V sobotu 14. července 2007 se uskutečnilo na hřišti TJ Zavažan v Kálnici sportovně - zábávní odpoledne při příležitosti 60. výročí založení TJ Zavažan. Na tuto oslavu byli pozváni i naši sportovci, příznivci sportu spolu se zástupci naší obce a Klubu žen. Popovjáci "nastoupili" na hřiště v průvodu v čele s transparenty. Na hřišti nás uvítali představitelé obce a TJ Zavažan. Hřiště se na celé odpoledne mimo jiné proměnilo i v hlavní stanici Kálnica. Čekal tu už na nás i kálnický vláček s občerstvením. celý text

ostatní | 12. 8. 2007 | Autor: Super Admin

DOPIS OD PANA DUŠANA FILIPA, PŘEDSEDY TJ ZAVAŽAN KÁLNICA

Dopis naleznete v příloze. celý text

ostatní | 16. 7. 2007 | Autor: Super Admin

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Česká republika, s.r.o. v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25 odst. (4) d 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka el. energie. celý text

ostatní | 12. 7. 2007 | Autor: Super Admin
#

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU

V sobotu 23.6.2007 na 62. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici proběhla již 22. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Mezi verbíři a finalisty soutěže byl i Jakub Tomala z Popovic, který se účastnil i regionálního kola ve Vlčnově. celý text

ostatní | 24. 6. 2007 | Autor: Super Admin
#

VERBÍŘI Z POPOVIC

V pátek 25.5.2007 na úvodním večeru Jízdy králů proběhl ve Vlčnově 2. ročník regionální soutěže O nejlepšího tanečníka verbuňku Uherskobrodska. Mezi ně patřil Jakub Tomala, který získal nádherné druhé místo a současně i cenu diváka, ale také Vladimír Turzík a Martin Šuranský. Za svou nápaditost a odvahu byli nakonec odměněni všichni pamětními diplomy a potleskem obecenstva. celý text

ostatní | 28. 5. 2007 | Autor: Super Admin
#

Cena Jindřicha Svobody

Náš spoluobčan, místrostarosta PaedDr.Jaroslav Brabec získal ocenění za uměleckou knižní vazbu, za nový přínos v designu, od Společensktva českých knihařů - CENU JINDŘICHA SVOBODY. celý text

ostatní | 24. 5. 2007 | Autor: Super Admin

Vítání občánků

29. dubna 2007 celý text

ostatní | 30. 4. 2007 | Autor: Super Admin

Pozvánka na zasedání

Ve čtvrtek 26. dubna se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Popovice.
Začátek v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. celý text

ostatní | 24. 4. 2007 | Autor: Super Admin

SCHŮZKA OHLEDNĚ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

HŘIŠŤÁTKA celý text

ostatní | 12. 3. 2007 | Autor: Super Admin

SETKÁNÍ V KÁLNICI 2004

Družební setkání v Kálnici - říjen 2004 celý text

ostatní | 7. 3. 2007 | Autor: Super Admin

30 let TJ Popovice

Družební setkání při příležitosti oslav 30ti let TJ Družstevník Popovice v červenci 2004. celý text

ostatní | 7. 3. 2007 | Autor: Super Admin

FAŠIANGY 2005

Společné setkání občanů družební obce Kálnice s občany Popovic (Old Stars Team Popovjánku) na fašankové zábavě v Kálnici v sobotu 5.2.2005. celý text

ostatní | 5. 3. 2007 | Autor: Super Admin
#

LETECKÝ SNÍMEK POPOVIC

Chcete foto ?
Firma JAS AIR CZ, která dodala obci velkoplošnou šikmou leteckou fotografii Popovic, nabízí pro zájemce fotografie menších formátů. Jedná se o tuto fotografii: celý text

ostatní | 2. 3. 2007 | Autor: Super Admin
#

Cena za nejdokonalejší masku maskota DOBRÉHO DNE

Redakce týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM vyhlásila před letošním Fašankem soutěž - Fašančářům 300 piv zdarma od maskota Dobrého dne. Byl to zároveň i tip na originální masku. Tři nejvíce povedené a zároveň nejoriginálnější masky čekala bečka piva od pivovaru Janáček. Jedním z výherců byl i "maskot Dobrého dne", který běhal s fašankovým průvodem po Popovicích. Masku si vyrobil a prezentoval pan Jaroslav Brabec. Zde je pár fotek z fašankového průvodu a z předávání "ceny" na maškarním plese. celý text

ostatní | 25. 2. 2007 | Autor: Super Admin
první předchozí
ze 2
poslední