Obsah

Aktuality

20.01.2020

Ochrana rostlin v únoru 2020

Český zahrádkářský svaz informuje o ochraně rostlin

Detail Ochrana rostlin

20.01.2020

Ochrana rostlin v lednu 2020

Český zahrádkářský svaz informuje o ochraně rostlin

Detail Ochrana rostlin

01.02.2020

Krojový ples

X. krojový ples

Detail Kultura

02.02.2020

Senior klub

Pravidelné setkávání seniorů

Detail Kultura

11.01.2020

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020

Děkujeme všem občanům za příspěvek do Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila v naší obci 11. 1. 2020. Celkem bylo vybráno 37 809,- Kč. Poděkování patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se do sbírky zapojili.

Detail Dění v obci

05.02.2020

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

06.02.2020

Pytlový svoz plastů

Pytlový svoz plastů

Detail Svoz odpadu

07.02.2020

Pytlový sběr papíru

Pytlový sběr papíru

Detail Svoz odpadu

06.01.2020

Placení poplatku za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč za osobu mohou občané hradit převodem na bankovní účet č. 8627721/0100 s uvedením čísla domu jako variabilního symbolu. Příjem poplatku v hotovosti na pokladně obecního úřadu bude zahájen 17. února 2020. Poplatek je třeba uhradit v plné výši nejpozději do 31. května 2020.

Detail Dění v obci

14.02.2020

Setkání členů TS Popovjánek

Setkání členů TS Popovjánek - 25. let souboru

Detail Kultura