Obsah

Poplatky za domovní odpad a za psa

Poplatek pro rok 2021 za svoz komunálního odpadu 500,- Kč za osobu a poplatek za psa 100,- Kč lze uhradit od 1. 2. do 31. 5. a to nejlépe bankovním převodem na účet č. 8627721/0100 s variabilním symbolem shodným s číslem domu, případně pak v úřední dny hotově na obecním úřadě.

Aktuality

12.04.2021

Pytlový sběr papíru

Pytlový sběr papíru

Detail Svoz odpadu

14.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

Detail Svoz odpadu

14.04.2021

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

08.04.2021

Sčítání 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 2021. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Detail Dění v obci

19.04.2021

Zubní ordinace Podolí

Zubní ordinace MUDr. Pačky v Podolí oznamuje, že od 6.4. do 18.4. nebude ordinovat.

Detail Ostatní

28.04.2021

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

12.05.2021

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

13.05.2021

Pytlový svoz plastů

Pytlový svoz plastů

Detail Svoz odpadu

10.03.2021

Našel se klíč

V ulici Díly se našel svazek 2 klíčů s visačkou. K vyzvednutí na obecním úřadě.

Detail Ztráty a nálezy

26.05.2021

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

28.02.2021

Ochrana rostlin v dubnu 2021

Český zahrádkářský svaz informuje o ochraně rostlin.

Detail Ochrana rostlin

28.02.2021

Ochrana rostlin v březnu 2021

Český zahrádkářský svaz informuje o ochraně rostlin.

Detail Ochrana rostlin

07.06.2021

Pytlový sběr papíru

Pytlový sběr papíru

Detail Svoz odpadu

09.06.2021

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Detail Svoz odpadu

10.06.2021

Pytlový svoz plastů

Pytlový svoz plastů

Detail Svoz odpadu