Obsah

Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 11. 4. 2021 do 18. 4. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Čas/místo

Úmysly

neděle

11.4.

2. neděle velikonoční -

Svátek Božího Milosrdenství

9.15 Popovice

Za farníky

10:30 Podolí

Na úmysl dárce

pondělí

12.4.

Pondělí po 2. neděli velikonoční

 

 

úterý

13.4.

Úterý po 2. neděli velikonoční

 

 

středa

14.4.

Středa po 2. neděli velikonoční

18:00 Popovice

Za + rodiče Minařikovi, 2 syny, duše v očistci a za živou rodinu

čtvrtek

15.4.

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

18:00 Podolí

Dantis

pátek

16.4.

Pátek po 2. neděli velikonoční

18:00 Popovice

Dantis

sobota

17.4.

Sobota po 2. neděli velikonoční

 

 

neděle

18.4.

3. neděle velikonoční

9.15 Popovice

Za + rodiče Pavelkovi, jejich syna Antonína a za živou rodinu

10:30 Podolí

Za farníky

 

OHLÁŠKY:

  • Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli.


Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 12. dubna 2021 mimo jiné tato opatření, která se dotýkají bohoslužeb a výkonu naší služby:

  • povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP 2 ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích),
  • v obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, prostředcích hromadné dopravy a v motorových vozidlech s výjimkou členů jedné domácnosti  povinnost chránit dýchací cesty výhradně respirátorem FFP 2,
  • zákaz vycestovat z okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště - jednou z výjimek tohoto zákazu je poskytování individuální duchovní péče - toto musí být doloženo čestným prohlášením,
  • omezení maximálního počtu účastníku bohoslužeb, které odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.