Obsah

Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 23. 1. 2022 do 30. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Čas/místo

Úmysly

neděle

23.1.

3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova

9:15 Popovice

Na poděkování za dožití 80 let, za dar zdraví a Boží požehnání a za živou rodinu

10:30 Podolí

Za farníky

pondělí

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

úterý

25.1

Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

18:00 Popovice

Za všechny + kněze, kteří působili v naši farnosti a za duše v očistci

středa

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 

čtvrtek

27.1.

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

18:00 Podolí

Za + rodiče Vlachynské, prarodiče z obou stran a za živou rodinu

pátek

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

18:00 Popovice

Dantis

sobota

29.1.

Sobota 3. týdne v mezidobí

 

 

neděle

30.1.

4. neděle v mezidobí

9:15 Popovice

Za farníky

10:30 Podolí

Na úmysl dárce

OHLÁŠKY:

  • Minulou nedělí sbírka na potřeby farnosti vynesla …Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Od 28. do 30. ledna bude probíhat v naši farnosti modlitební triduum hnuti Modlitby Matek. Tato setkání budou se konat: 28. 1. po večerní bohoslužbě, 29. 1. od 8:00 (bude i adorace NSO) a 30. 1. po mši sv., všichni jste srdečně zváni.
  • Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli.