Obsah

Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 9. 8. 2020 do 16. 8. 2020

 

Den

Liturgická oslava

Čas/místo

Úmysly

neděle

9.8.

19. neděle v mezidobí

9:15 Popovice

Za + rodiče Pišťkovi a za živou rodinu

10:30 Podolí

Za farníky

pondělí

10.8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

 

 

úterý

11.8.

Památka sv. Kláry, panny

 

 

středa

12.8.

Středa 19. týdne v mezidobí

 

 

čtvrtek

13.8.

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí

 

 

pátek

14.8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 

 

sobota

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18:00 Popovice

Dantis

neděle

16.8.

20. neděle v mezidobí

9:15 Popovice

Za farníky

10:30 Podolí

Za farníky

 

OHLÁŠKY:

  • Děkuji mužům, kteří se zúčastnili včerejší brigády u stavby lešení. Zároveň prosím o pomoc pří pokračování v těchto pracích. Další brigáda bude v sobotu od 7:00.
  • Děkují ženám, které doposud zajistily občerstvení při akci lešení.
  • V zadu kostela (kaple) jsou k dispozici přihlášky do náboženství školních děti. Prosím o odevzdání do 1. 9. Vyplněné nechte v sakristii nebo ve schránce na faře.
  • Za týden sbírka bude věnována na potřeby farnosti.
  • Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli.