Obsah

8. 1. Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Po roční odmlce se opět mohla konat tříkrálová sbírka v její tradiční podobě. V sobotu 8. ledna tak do ulic vyrazilo 5 skupinek (15 dětí a 5 vedoucích). Záštitu a organizaci nad sbírkou v naší obci převzal jako vždy obecní úřad. Koledníci před zahájením sbírky přijali požehnání p. R. Pokrywky v kostele P. M. Růžencové. Děkujeme všem občanům za příspěvky do pokladniček, které budou v rámci Charity České republiky použity pro pomoc potřebným. Celkem se v naší obci vybralo 44 021,- Kč. Poděkování patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se do sbírky zapojili.