Obsah

ROK 1949 - popisná čísla 101-199

Kdo kde bydlel - popisná čísla domů 101-199

 

 

101   Kryštof Jaroslav                                  rolník          
   Kryštofová Růžena  
   Kryštofová Blažena  
   Kryštofová Ludmila  

                          
 

 102     Perutík Antonín                                           zedník              
   Perutíková Anna  
   Perutíková Marie  

                            

 

 103     Suchánek František                                    dělník             
   Suchánková Marie  
   Suchánková Ludmila  
   Suchánková Marie  
 
 104    Ošívka Vojtěch                                     dělník            
   Ošívková Anna  
   Ošívka Miroslav  
 104    Ošívka Vojtěch                                     dělník            
   Ošívková Anna  
   Ošívka Miroslav  
 105   Havlíček Štěpán                                     dělník           
   Havlíčková Marie  
   Havlíčková Zdeňka  
   Havlíček Miroslav  
 105   Havlíček Štěpán                                     dělník           
   Havlíčková Marie  
   Havlíčková Zdeňka  
   Havlíček Miroslav  
 106    Havlíček Jan                                             obecní strážník
   Havlíčková Viktorie  
      
 106    Havlíček Jan                                             obecní strážník
   Havlíčková Viktorie  
      
 108    Blahová Františka                                              
   Blaha František                                      dělník           
   Blaha Miroslav                                        
   Blaha František  
 
 109   Vyskočil Jan                                                    zedník         
   Vyskočilová Antonie  
   Vyskočilová Anna  
   Vyskočilová Anna  
         
 110    Ševeček František                                        stolař            
   Ševečková Božena  
   Ševečková Františka  
   Ševečková Božena  
   Ševeček Josef  
   Ševeček František  
 
 111    Žák František                                                      rolník              
   Žáková Barbora  
   Žáková Božena  
   Žák Miroslav  
   Žák Mořic                       
 dělník
   Žáková Rosalie  
 
 112    Antoňáková Marie                                               vdova              
   Antoňáková Marie ml.     
 113a   Havlíček Štěpán                                                   dělník               
   Havlíčková Helena                         
 113b  Foltýnek Martin  zámečník        
   Foltýnková Emilie  
   Foltýnková Božena  
 
 114   Šilhavík Robert                                          dělník            
   Šilhavíková Ludmila  
           Šilhavíková Ludmila ml.  
    
 115  Pavlas František                           dělník       
   Pavlasová Marie  
   Pudelková Anna  
 116  Vlčnovský František                  zedník      
   Vlčnovská Marie  
   Vlčnovská Emilie  
   Vlčnovská Anna  
   Vlčnovský František  
   Vlčnovský Ladislav  
   Vlčnovský Jan  
   Vlčnovský Josef  
   Šáchová Rosalie  
 117  Šnajdara František                   rolník       
   Šnajdarová Aloisie  
   Šnajdarová Marie  
   Šnajdara Antonín  
   Šnajdara Alois  
 118  Junaštík Jiří                             rolník       
   Junaštíková Anežka    
   Junaštíková Emilie  
   Junaštíková Jiřina  
   Junaštík Antonín  
 119     Šimek Jan                                             zedník           
   Šimková Marie                      
   Šimková Marie ml.  
   Šimková Růžena  
   Malinová Viktorie  
 120       Cabák František                                                výminkář            
   Cabáková Marie  
 121a   Omelka Jiří                                                 dělník              
   Omelková Marie  
   Omelka František  
   Omelková Anna  
 121b  Hanáček Miroslav  úředník
   Hanáčková Františka  
   Hanáčková Blanka  
 122   Zbořil Karel                                     stolař           
   Zbořilová Barbora  
   Zbořilová Marie  
   Zbořil Antonín  
   Zbořil Karel  
   Junaštíková Rosalie  
 123    Šácha Antonín                                      dělník            
   Šáchová Anna  
   Omelka Antonín  
   Šáchová Marie  
   Krajča František  
   Šácha Ladislav  
 125     Janků Josef                                              dělník              
   Janků Anežka  
   Janků Josef  
   Janků Milan  
   Fornůsková Marie      
 126     Šimek Jan                                               rolník              
   Šimková Marie  
   Šimek Alois  
 129     Stašek Alois                                            rolník              
   Stašková Barbora  
   Stašková Marie  
 131      Potomák Antonín                                          rolník                
   Potomáková Marie  
   Potomáková Marie ml.  
   Potomák František  
 132  Kočíř Alois                      dělník     
   Kočířová Rosalie  
   Kočířová Františka  
 133       Kalužová Magdalena                                vdova              
   Kalužová Bernarda  
   Kalužová Marie  
   Kaluža Vladimír  
 135a   Omelka Antonín                           rolník          
   Omelková Anna  
   Omelka Ladislav  
 135b  Remeš Antonín  dělník 
   Remešová Jiřina  
   Remešová Jaroslava  
   Remeš Antonín  
   Remeš Miroslav  
 136a      Malina Antonín    dělník             
   Malinová Anežka  
 136b  Rolák Josef  zámečník 
   Roláková Božena                                   
   Roláková Marie  
 137    Měrka Josef                      řezník     
   Měrková Aloisie  
 138     Zbořil Antonín                          dělník       
   Zbořilová Františka  
   Zbořilová Barbora  
 139        Juřica Antonín                                        stolař              
   Juřicová Emilie  
   Juřicová Antonie  
   Juřicová Hedvika  
   Juřicová Emilie  
 140     Kryštof Josef                             dělník        
   Kryštofová Anna  
   Kryštof Antonín  
   Kryštof Josef  
   Kryštofová Anna  
   Kryštof František  
   Kryštofová Marie  

 

142        Šilha Josef                                             penzista          
   Šilhová Františka  

 

 143      Hájek František                              zedník          
   Hájková Rosalie  
 144         Šuránek Jan                                                    železničář
   Šuránková Irma  
   Šuránková Vlasta  
   Šuránek Jan  
 145  Junaštík Jan                  rolník     
   Junaštíková Ludmila  
 146  Vlachynský Ferdinand  invalida  
   Vlachynská Marie  
   Vlachynská Marie  
   Vlachynský Ladislav  
   Vlachynský Zdeněk  
 147    Pavelka František                     krejčí         
   Pavelková Cecilie  
   Pavelka Vladimír  
   Pavelková Anna  
 148    Pěcha Josef                          tesař         
   Pěchová Anna  
   Pěchová Marie  
   Pěcha Jaroslav  
 149    Šácha Josef                       rolník       
   Šáchová Barbora  
 150       Šulc Oldřich                                   řídící učitel     
   Šulcová Marie  
   Šulcová Milena  
   Šulcová Zora  
 151  Mikulec Josef  dělník   
   Mikulcová Františka  
   Mikulec Josef  
 152   Bičan Antonín                 dělník     
   Bičanová Marie  
   Bičan František  
 153   Zbořil Jaroslav               zedník    
   Zbořilová Františka  
   Zbořilová Marie  
   Zbořilová Ludmila  
 154  Cigánek Josef  dělník   
   Cigánková Anna  
   Cigánková Anna ml.  
   Cigánková Marie  
 155    Dědek Jan                        stolař       
   Dědková Marie  
   Dědková Anna  
   Dědková Marie  
   Dědek Antonín  
 156  Havlíček Alois          rolník   
   Havlíčková Helena  
   Havlíček František  
   Havlíčková Marie  
 157  Malina Antonín                rolník     
   Malinová Anežka  
   Malina Josef  
   Malina Antonín  
   Kryštof Bartoloměj  
 158  Skrášková Marie          vdova   
   Skrášková Františka  
 159a   Stašek Jan                             dělník       
   Stašková Rosalie  
   Stašková Ludmila  
   Stašková Hedvika  
 159b  Havlíček František  rolník
   Havlíčková Marie  
 160  Šilhavíková Barbora    vdova   
 162   Knot Antonín                 rolník     
   Knotová Františka  
   Malina František  
   Malinová Marie  
   Malinová Marie  
   Malinová Emilie  
   Malina František  
   Knot Bohumil  
 164  Ševčík Josef  dělník
   Ševčíková Anna  
   Ševčík Josef  
   Ševčík Antonín  
   Vlachynský Josef  řezník  
   Vlachynská Anna  
   Vlachynský Josef  
   Vlachynský Antonín  
 165   Šuráň František               dělník    
   Šuráňová Anna  
   Knot František  
   Knotová Anna  
   Knotová Eva  
 166  Štěrba Josef                 zedník  
   Štěrbová Barbora  
   Štěrba Antonín  
   Štěrba Josef  
   Juřicová Barbora  
 167  Vlachynský Štěpán       dělník   
   Vlachynská Anna  
   Vlachynský Antonín  
 168  Mitáček Josef               dělník   
   Mitáčková Františka  
   Mitáčková Marie  
   Mitáček František  
   Mitášková Božena  
 169  Malina František  dělník   
   Malina Antonín  
   Malinová Anna  
   Grecman František  zedník
   Grecmanová Marie  
   Grecmanová Marie ml.  
 171   Juřička Jan                         tesař       
   Šáchová Marie  
 172  Vlachynský František    tesař     
   Vlachynská Marie  
   Vlachynská Marie ml.  
 173  Macháček František    rolník   
   Macháčková Rosalie  
   Tomaník František  
   Tomaníková Ludmila  
 174a  Nevařil Jan                           zedník     
   Nevařilová Rosalie  
   Nevařilová Marie  
   Nevařilová Ludmila  
   Nevařil Antonín  
 174b  Lagová Rosalie  vdova
 175  Stašek Kašpar             rolník   
   Stašková Anna  
   Stašek František  
   Stašek Antonín  
   Kryštof Antonín  
 176  Havíček Antonín  dělník  
   Havlíčková Františka  
   Havlíčková Marie  
 177         Dohnal Josef                                               železn. zam.    
   Dohnalová Žofie  
   Dohnalová Emilie  
 178a   Šimek Jan                                zedník   
   Šimková Anežka  
   Šimek Josef  
   Šimková Marie  
   Šimková Anna  
   Šimková Ludmila  
 178b     Vlachynský František                                  dělník            
   Vlachynská Uršula  
 179      Vaněk Antonín                               dělník      
   Vaňková Marie  
   Vaňková Anna  
   Vaněk Jan                                              
   Vaňková Marie  
   Rybka Jan                                      výminkář      
   Rybková Františka  
 180   Kryštof Jan                             stolař      
   Kryštofová Anna  
   Kryštof Miroslav  
   Kryštof Jan  
   Kryštof Antonín  
   Kryštofová Rosalie  
   Kryštofová Marie  
 181    Malina Jan                                 rolník       
   Malinová Marie  
 182  Nevařil Antonín                   zedník   
   Nevařilová Anastazie  
   Nevařilová Marie  
   Hrabalová Otilie  
 183  Orálek Cyril                      holič     
   Orálková Anna  
   Orálek Antonín  
   Orálek Jaroslav  
   Remešová Marie  
 184  Šilhavík Jan                          rolník    
   Šilhavíková Františka  
   Šilhavík Miroslav  
   Šilhavíková Marie  
 185   Fornůsek Antonín                     rolník     
   Fornůsková Kateřina  
   Uher Ladislav  
 186   Dostál Kašpar                           farář       
   Dostálová Anežka  
   Dostálová Emilie  
 187  Malina Antonín                      rolník    
   Malinová Barbora  
 188    Kadlček Jan                                         dělník        
   Kadlčková Viktorie  
   Kadlček František  
   Němcová Anna  
 189  Zbořil František                         dělník     
   Zbořilová Františka  
   Zbořil František  
   Zbořilová Marta  
   Tichoňová Marie                         
 190    Kalužová Anna                                                       
 191  Vlachynský Matouš                     rolník     
   Vlachynská Antonína  
   Vlachynská Anna  
   Vlachynská Antonína  
   Vlachynská Růžena  
   Vlachynský Antonín  
 192  Habarta Jan                                         dělník      
   Habartová Antonie  
 193  Malina Antonín                                 dělník     
   Malinová Marie  
   Malina Antonín  
   Malina František  
   Malina Jaroslav  
   Vaculová Božena  
 194     Macháček Josef                                                    str. zámečník
   Macháčková Božena  
   Macháček Jaroslav  
   Šilhavík Antonín  dělník
   Šilhavíková Marie  
   Vlachynský Antonín  
 195    Hubíček Antonín                                                 žel. zřízenec 
   Hubíčková Antonie  
   Hubíčková Františka  
   Hubíčková Emilie  
 196  Havlíček Josef                                       skladník  
   Havlíčková Marie  
   Havlíček Zdeněk  
   Konečná Barbora  
   Konečný František  
 197  Musil Antonín                                 strojník
   Musilová Jiřina  
   Musilová Libuše  
   Kryštof František        vlak vedoucí
   Kryštofová Marie  
 198  Kojetínský Antonín                                    zedník       
   Kojetínská Anna  
   Kojetínská Emilie  
 199   Beňa Jakub                                                        dělník          
   Beňová Marie  
   Beňová Anna  
   Pospíchal Josef  dělník
   Pospíchalová Anna  
   Pospíchalová Františka