Obsah

POTOMÁKOVO MUZEUM KROJŮ

 

Jedná se o soukromé muzeum rodiny Potomáků. Pro svou kompletní sbírku lidových krojů jednoho krojového mikroregionu je unikátem svého druhu. Zachycuje kunovský kroj, jak v jeho historickém vývoji, tak i ve všech kdysi užívaných obměnách.

Výstavní síň má rozměry 4,5 x 11,5 m a v deseti prosklených vitrínách vysokých 2 m je do krojů oblečeno 22 figurín dospělých osob v životní velikosti spolu s 5 dětskými postavami.

Samotnými exponáty jsou dále sýrce, výslužky, hodové právo, kraslice, věnce, různé předměty, které dříve byly ve výbavě téměř každé domácnosti.

Takto ucelený sbírkový fond lidového umění Mikroregionu dolního Poolšaví nemá na našem území obdoby. Je zde dokumentován obraz uplynulé doby, které svědčí o tom, jak naši předkové žili, jak se oblékali a jaké dodržovali zvyky.

Již při vstupu do muzea nás vrátí o mnoho let nazpět starodávné zařízení kuchyně s kachlovými kamny a pecí, s dobovým nábytkem, postelí a ostatním příslušenstvím. V neposlední řadě nám množství fotografií v prosklených rámech ukazuje, že i při svých mnohdy těžkých životních osudech, si lidé dovedli uhájit právo na radost, společenský život a veselí.

Muzeum přispívá i k duchovnímu a kulturnímu klimatu nejen místnímu, ale i širšího okolí. V obci se každoročně slaví první říjnovou neděli hody s právem, které určitě stojí za shlédnutí. Vesnická chasa se obléká do krojů a pokračuje v tradici, která je zde udržována od nepaměti. Mnozí z účastníků hodového průvodu mají kroj zapůjčený právě od Potomáků, kteří kroje na hody obětavě připravují.

Na průčelí muzea si můžeme přečíst nápis:“ Mějme úctu a lásku k práci našich předků.“ Až teprve po prohlídce celé té krásy, vytvořené lidskou rukou mnohý pochopí, jak hluboce jsou tato slova pravdivá.

Muzeum je otevřeno široké veřejnosti po celý rok. Návštěvu je však nutno dohodnout na telefonu

 572 574 097 
 

FOTOGALERIE

expozice_1expozice_2

 

 

 

expozice_3expozice_4

 

 

expozice_5

 

Co napsali o Potomákově muzeu:

 

v Slováckých novinách 26.1.2007

 

Slovácké noviny

 

v Deníku 11.10.2007
 

noviny Deník