Obsah

Kácení stromů

Žádost o káceni stromů

Od 1. 11. 2014 došlo ke změně vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Touto změnou končí platnost původního znění vyhlášky, kdy bylo možné kácení dřevin na pozemcích u rodinných domů a zahradách bez povolení.

Nyní není třeba povolení ke kácení ovocných dřevin, rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Pro ostatní dřeviny, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod nad 80 cm a zapojené porosty dřevin (porost keřů) s celkovou plochou nad 40 m², zůstává v platnosti povinnost zažádat o povolení ke kácení.