Obsah

Odpadové hospodářství

Shromažťování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem upravuje Obecně závazná vyhláška obce.

Komunální odpad třídíme na:

papír pytlový sběr, kontejnery v obci
plasty pytlový sběr, kontejnery na sběrném místě č.p. 23
nápojové kartony kontejner na sběrném místě č.p. 23
sklo bílé a směsné kontejnery v obci
kovy kontejnerová vana na sběrném místě č.p. 23
nebezpečné odpady směrné místo č.p. 23
elektoodpad směrné místo č.p. 23
použité stolní a fritovací oleje sběrné místo č.p. 23
objemný odpad kontejnerové vany na sběrném místě č.p. 23
stavební suť v menším množství

kontejnerová vana na sběrném místě  č.p. 23,

v případě potřeby likvidace většího množství se obracejte na specializované firmy (STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, OTR)

biologický odpad rostlinného původu
domácí kompostéry, kontejnerová vana na sběrném místě č.p. 23. 
V případě zájmu o likvidaci větví z ořezu stromů volejte 777 761 732 - malá vlečka 100 Kč, velká vlečka 200 Kč

 

Ostatní takto nevytříděný odpad je součástí směsného komunálního odpadu.

Termíny svozů: komunální odpad, plasty, papír, nebezpečný odpad.