Obsah

Sběrné místo ve dvoře čp. 23 (naproti ZŠ)

Provozní doba: sobota 9:00 – 12:00

V případě potřeby uložit odpad na sběrné místo mimo běžnou provozní dobu lze domluvit čas na telefonu 777 761 732.

Ukládat lze:
Velkoobjemový odpad
 • komunální odpad, který pro svou velikost nelze dát do nádob na komunální odpad (popelnic) například nábytek, koberce, lina apod
Kovy
 • železný šrot, barevné kovy
Bioodpad
 • biologicky rozložitelný odpad vzniklý např. z údržby zahrad - tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.
 • naopak do bioodpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod!
Stavební suť
 • zbytky cihel, omítek, betonu, střešní tašky apod.
 • sběrný dvůr je určen k ukládání stavební suti od občanů pouze v malém množství, jednotlivě v řádově desítkách kilogramů. V případě likvidace většího množství stavební suti se obracejte na specializované firmy (OTR)!
Elektroodpad
 • chlazeníchladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky (chladničky, mrazničky, vinotéky, zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou splitových jednotek, odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu, ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená)
 • velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, sporáky (velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla pro zářivky, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu)
 • malé spotřebiče - vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky (malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů (vyjma LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami – do 14. 8. 2018), zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla pro zářivky, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu; informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm)
 • světelné zdrojezářivky, výbojky, LED lampy (přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami (od 15. 8. 2018), ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené)
 • TV a monitory (obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 , včetně notebooků a laptopů a LCD fotorámečků)
 • baterie - tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie (akumulátory)
Dřevěný odpad
 • odřezky, dřevotřískové desky, dýhy, palety, bedýnky, trámy, dřevo lakované i nelakované, nábytek
 • odpadové dřevo nesmí obsahovat zbytky izolačních materiálů, skla, čalounění, plastových madel apod., nesmí být ohořelé nebo napadeno hnilobou ani znečištěno oleji, např. pražce!
Použité jedlé oleje a tuky
 • použité jedlé stolní a fritovací oleje v uzavřených plastových nádobách
Nebezpečný odpad
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje a tuky, barvy, lepidla, autobaterie, pneumatiky
Plasty
 • do žlutých kontejnerů ukládejte rozměrnější plasty, které nelze dát do pytlů pro pytlový svoz plastů, např. obalový polystyren, plastové obaly a výrobky
 • nepatří sem fasádní polystyren, linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly
Nápojové kartony