Obsah

Sběrné místo ve dvoře čp. 23 (naproti ZŠ)

 

Provozní doba: sobota 9.00 – 11.00 hodin

V případě potřeby uložit odpad na sběrné místo mimo běžnou provozní dobu lze domluvit čas na telefonu 777 761 732.

 

Ukládání tříděného dopadu:

- velkoobjemový odpad

- kovy

- plasty

- nápojové kartony

- bioodpad

- stavební suť v menším množství

- elektroodpad

- nebezpečný odpad

- použité stolní a fritovací oleje