Obsah

Sběrné místo ve dvoře čp. 23 (naproti ZŠ)

Provozní doba:

sobota

09:00 - 12:00

pondělí

16:00 - 17:00

 

Na sběrném místě lze odkládat níže uvedené odpady. Jednotlivé druhy odpadu musí být odděleny!
Objemný odpad
 • směsný komunální odpad, který pro svou velikost nelze dát do nádob na komunální odpad (popelnic) například matrace, koberce, lina apod
Kovy
 • železný šrot, barevné kovy
 • plechovky od nápojů a konzerv
Bioodpad
 • biologicky rozložitelný odpad vzniklý např. z údržby zahrad - tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.
 • naopak do bioodpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod!
Stavební suť
 • zbytky cihel, omítek, betonu, střešní tašky apod.
 • sběrný dvůr je určen k ukládání stavební suti od občanů pouze v malém množství, jednotlivě v řádově desítkách kilogramů. V případě likvidace většího množství stavební suti se obracejte na specializované firmy (OTR)!
Elektroodpad
 • chlazeníchladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
 • velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, sporáky (velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů)
 • malé spotřebiče - vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky (malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin chlazení, TV a monitorů a světelných zdrojů)
 • světelné zdrojezářivky, výbojky, LED lampy
 • TV a monitory (obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2, včetně notebooků a laptopů a LCD fotorámečků)
 • baterie - tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie (akumulátory)
Dřevěný odpad
 • odřezky, dřevotřískové desky, dýhy, palety, bedýnky, trámy, dřevo lakované i nelakované, nábytek
 • odpadové dřevo nesmí obsahovat zbytky kovů, izolačních materiálů, skla, čalounění, madel apod., nesmí být ohořelé nebo napadeno hnilobou ani znečištěno oleji, např. pražce!
Použité jedlé oleje a tuky
 • použité jedlé stolní a fritovací oleje v dobře uzavřených plastových nádobách (ideálně přelité přes sítko)
Nebezpečný odpad
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje a tuky, barvy, lepidla, autobaterie, pneumatiky
Plasty
 • do žlutých kontejnerů ukládejte rozměrnější plasty, které nelze dát do pytlů ke svozu, např. polystyren, rozměrné plastové výrobky
 • nepatří sem linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly
Nápojové kartony