Obsah

Základní výsledky o produkci, třídění odpadů a ekonomice obecního systému nakládání s komunálním odpadem

Informováním o výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady pomáhame zvyšovat osvětu občanů o odpadovém hospodářství.

Povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému nám ukládá také zákon o odpadech.

 

Rok 2020 2021 2022* 2023
Obyvatel (ČSÚ) 1029 1015 998 1014
  t t t t
Popelnice 470 303 221 497 651 212 320 818 121 340 434 122
Objemný odpad 110 555 38 79 281 27 32 274 10 46 914 16
Hřbitov 30 523 10 42 848 12 44 321 9 41 129 10
Dřevo 25 988 12 20 703 11 16 930 10 15 603 9
Nebezpečný odpad 32 712 3 48 765 9 28 018 3 34 812 3
Bioodpad 30 771 18 32 251 17 41 529 23 48 665 21
Papír 33 634 6 37 809 7 46 841 8 71 000 10
Plast 105 012 11 134 216 12 169 033 13 154 895 13
Sklo 16 778 13 17 617 11 19 036 12 22 730 14
Stavební suť 102 273 109 69 012 70 47 538 44 53 377 45
Evidence, režie, ostatní 24 910   43 220   80 894   106 351  
Celkem 983 459 440 1 023 373 388 847 232 253 935 910 263
Poplatky od občanů 491 021   483 209   569 715   536 025  
Nájem popelnic 4 279   4 092   3 432   2 904  
Prodej pytlů 25 490   29 090   35 820   36 020  
Obec Podolí (hřibtov) 11 446   16 068   16 620   12 909  
Odměny kolektivních správců 74 070   133 386   145 502   156 482  
Prodej železa a papíru 17 757   69 907   22 192   31 769  
Celkem 624 064   735 752   793 281   776 109  
Doplatek z rozpočtu 359 395   287 621   53 951   159 801  

* v roce 2022 byl zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci