Obsah

Základní výsledky o produkci, třídění odpadů a ekonomice obecního systému nakládání s komunálním odpadem

Informováním o výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady pomáhame zvyšovat osvětu občanů o odpadovém hospodářství.

Povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému nám ukládá také zákon o odpadech.

 

Rok 2019 2020 2021 2022*
Obyvatel (ČSÚ) 1027 1029 1015 998
  t t t t
Popelnice 432 250 207 470 303 221 497 651 212 320 818 121
Objemný odpad 116 808 39 110 555 38 79 281 27 32 274 10
Hřbitov 33 720 12 30 523 10 42 848 12 44 321 9
Dřevo 22 050 13 25 988 12 20 703 11 16 930 10
Nebezpečný odpad 35 411 4 32 712 3 48 765 9 28 018 3
Bioodpad 26 338 14 30 771 18 32 251 17 41 529 23
Papír 19 066 5 33 634 6 37 809 7 46 841 8
Plast 90 191 10 105 012 11 134 216 12 169 033 13
Sklo 14 650 10 16 778 13 17 617 11 19 036 12
Stavební suť 56 782 62 102 273 109 69 012 70 47 538 44
Evidence, režie, ostatní 15 160   24 910   43 220   80 894  
Celkem 862 426 376 983 459 440 1 023 373 388 847 232 253
Poplatky od občanů 491 674   491 021   483 209   569 715  
Nájem popelnic 4 543   4 279   4 092   3 432  
Prodej pytlů 31 770   25 490   29 090   35 820  
Obec Podolí (hřibtov) 11 087   11 446   16 068   16 620  
Odměny kolektivních správců 93 008   74 070   133 386   145 502  
Prodej železa a papíru 5 617   17 757   69 907   22 192  
Celkem 637 699   624 064   735 752   793 281  
Doplatek z rozpočtu 224 727   359 395   287 621   53 951  

* v roce 2022 byl zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci