Obsah

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Popovice

 

Nařízení obce Popovice č. N 1/2018 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Obecně závazná vyhláška 3/2016 - O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2/2016 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Popovice

Obecně závazná vyhláška 5/2012 - Požární řád

Obecně závazná vyhláška 4/2005 - O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství